Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

5.4.2013. 15:19
BJELORUSIJA I žIDOVI
 

Belarus to build Jewish museum inside old synagogue

By JTA - 04/02/2013 13:26


The government of Belarus announced plans to renovate one of the country’s oldest synagogues and turn it into a Jewish museum.

The museum will be housed this year inside the restored ruins of the main synagogue in Bykhaw, a town located some 150 miles east of Minsk, Belarus’ minister of culture, Boris Svetlov, told the Belarusian Telegraph Agency.
VLADA U BJELORUSIJI JE NAjAVILA SVOJ PLAN DA ĆE OBNOVITI JEDNU OD NAJSTARIJIH SINAGOGA I PRETVORITI JE U ŽIDOVSKI MUZEJ .

 

Ruski ministar kulture Boris Svetlov je kazao novinama Telegraph Agency da će Muzej će biti smješten unutar obnovljenih ruina glavne sinagoge u Bykhawu, gradu koji se nalazi oko 150 milja istočno od Minska.


Sinagoga u Bykhawu , visoka uska građevina sa tri prozora na svakoj fasadi i tornjem na jednom uglu, dio je Bykhovsky dvorca kkji se nalazi na istoku zemlje. Onova sinagoge iz 17. stoljeća i muzej je dio projekta  u ovoj godini obnove cijelog  kompleksa dvorca koja stoji milijun dolara.


Preživjelo je samo nekoliko tisuća Židova od milijunske populacije u Bjelorusiji( prema yad vashemu) Popis stanovništva 1939 je našao 2.295  Židova u Bykhawu  ili jednu petinu gradske populacije.sa,moje mali dio uspio pobjeći od nacista, Židovi u Bykhovu su ubijeni u dvije  masovne ubilačke akcije u rujnu u studenom 1941.godine.


Bjelorusija  ima 45.000 Židova prema podacima Evropskog Židovskog kongresa.  

 

Arhiva vijesti

 Travanj (April) 2013
U Mađarskoj napadnut predsjednik Walenbergovog društva
Holandski Židovi na inaguraciji novog kralja
Evropski parlament i obilježavanje ustanka u Varšavskom getu
Rusija i Židovi
Posjeta Izložbi
Vježbanje mozga
ženska sekcija
Muzej u Casablanci
rođendani
moderni ortodoksi i molitve
Bugarska i Židovi
Norveška i Židovi
sinagoga u Litvi
Izložba u Londonu
odlična WEB stranica
Novi Omanut
Novi Lamed
Poljska i antisemitizam
Švedska i rabin
Izrael - saučešće u povodu Bostonske tragedije
hrana koja "čisti" naše arterije
predstavljanje knjige: Hitlerova socijalna država
seminar
Pismo Stefanie Salzer, predsjednice WFJCSHD
Izrael i zdravlje
rabin u Francuskoj
Jom Haacmaut
in memoriam Margaret Tharcher
minute šutnje u Izraelu na sjećanje na Holokaust
Ždovska groblja u Istočnoj Evropi
Sretan rođendan Narcisa Potežica
iz Holocaust education center
iz svjetske štampe o Yom HaShoa
Yom Hašoa na Mirogoju
Holokaust u Zagrebu
iz Yad Vashema
Yom HaShoah
Berlin- izložba
BJELORUSIJA I žIDOVI
Istraživanje mozga-novi projekti u Americi
Italija i Židovi