Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

9.4.2013. 22:25
Ždovska groblja u Istočnoj Evropi
 

Cherished by some as sacred ground, old European Jewish cemeteries now a burden to those who remain

By Cnaan Liphshiz · April 3, 2013


Photos : U.S. college students preparing some cement as part of a restoration project for a Belarus Jewish cemetery, 2012. (Restoration of Eastern European Jewish Cemeteries Foundation)


Diljem Istočne Evrope propadaju stotine židovskih grobalja jer male  židovske zajednice ne mogu o njima voditi brigu zbog ograničenih sredstava i  u nastojanju da obnove život nakon dugogodišnje  komunističke represije i jer su gotovo uništene  u Holokaustu. Nakon pada komunizma u ranim 90-tim godinama, kontrola nad grobljima u nekoliko zemalja nekadašnjeg "Istočnog bloka" je prenesena na Židovske zajednice, u Slovačkoj, Poljskoj, Češkoj republici i drugdje. Zbog toga su židovske zajednice od svega nekoliko tisuća članova iznenada postale odgovorne za groblja koja su prije Holokausta predviđena za kongregacije koje su bile nekoliko desetaka puta veće. Prije rata je živjelo u Slovačkoj oko 90.000 Židova, a danas ih ima oko 3.000.


Od 750 židovskih grobalja u Slovačkoj,  mi možemo brinuti samo za njih 150, a i to je veliki problem,rekao je Kornfeld iz židovske zajednice u Slovačkoj. Groblja mogu "odnesti" desetke tidsuća dolara iz budžeta koji pokriva potrebe doma za stare osobe, dječje vrtiće, ljetne kampove i tako može zaustaviti život u zajednici.


U susjednoj Poljskoj, u židovskoj zajednici koja je nekada brojala 3,5 milijuna, broj  članova je reduciran na 40.000. Michael Schudrich, glavni rabinje rekao da je  potrebnozaštiti 1.400 židovskih grobalja da se ne pretvore u prašinu, a troškovi se gomilaju. Samo oko 100  je spašeno, a za ostale bi trebalo 32 milijuna dolara....


Prošle godine je Council of Europe prihvatio neobavezujuću rezoluciju kojom se prenosi odgovornost za brigu za židovska groblja na nacionalne vlade. Ta je rezolucija bazirana na specijalnom izvješću Pieta de Bruyna, koji je napisao da su groblja ugrožena zbog malih zajednica. Pisao  je o slučajevima gdje su židovska  groblja pretvorena u "rezidencijalna " područja, javne parkove, parkove za zabavu, vojnička područja, magazine, a neka su pretvorena u jezera....  

 

Arhiva vijesti

 Travanj (April) 2013
U Mađarskoj napadnut predsjednik Walenbergovog društva
Holandski Židovi na inaguraciji novog kralja
Evropski parlament i obilježavanje ustanka u Varšavskom getu
Rusija i Židovi
Posjeta Izložbi
Vježbanje mozga
ženska sekcija
Muzej u Casablanci
rođendani
moderni ortodoksi i molitve
Bugarska i Židovi
Norveška i Židovi
sinagoga u Litvi
Izložba u Londonu
odlična WEB stranica
Novi Omanut
Novi Lamed
Poljska i antisemitizam
Švedska i rabin
Izrael - saučešće u povodu Bostonske tragedije
hrana koja "čisti" naše arterije
predstavljanje knjige: Hitlerova socijalna država
seminar
Pismo Stefanie Salzer, predsjednice WFJCSHD
Izrael i zdravlje
rabin u Francuskoj
Jom Haacmaut
in memoriam Margaret Tharcher
minute šutnje u Izraelu na sjećanje na Holokaust
Ždovska groblja u Istočnoj Evropi
Sretan rođendan Narcisa Potežica
iz Holocaust education center
iz svjetske štampe o Yom HaShoa
Yom Hašoa na Mirogoju
Holokaust u Zagrebu
iz Yad Vashema
Yom HaShoah
Berlin- izložba
BJELORUSIJA I žIDOVI
Istraživanje mozga-novi projekti u Americi
Italija i Židovi