Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

22.8.2013. 12:04
Povratak Judaizmu preživjele djece Holokausta u Poljskoj
 

Hidden Polish Jews embrace heritage

"Skriveni" poljski Židovi  prihvaćaju svoje nasljeđe



In order to save their children from the clutches of the Nazis and their Polish accomplices, many Jews in Poland handed over their young children to sympathetic Polish families during the Holocaust era. Many of those children survived physically, but not as Jews.



Kako bi spasili svoju djecu od nacista i njihovih poljskih suradnika,u toku ere Holokausta,  mnogi su Židovi u Poljskoj predali svoju djecu , prijateljskim poljskim obiteljima . Mnogo je takove djece preživjelo fizički,  ali ne i kao Židovi. Mnogo je te djece odraslo kao  Poljaci nežidovi, a neki i kao aktivni katolici, no mnogo njih su ostali  svjesni svojeg židovskog porijekla.



Kako bi im se pomoglo , organizacija "Shavei Israel", je održala seminare za poljsku omladinu koja je židovskog prorijekla, kako bi ih upoznala s   judaizmom  i Izraelom.  Tako je nedavno takva grupa od 16 mladih ljudi  starih od 18-35 godina. doputovalo  na seminar u Izrael.



Službeno ima oko 4.000 Židova u Poljskoj, ali stručnjaci vjeruju da ima desetke tisuća onih koji još skrivaju svoj židovski identitet. Oni su to učinili od straha od antisemitizma i da se zaštite od komunističkih vlasti koje su bile u Poljskoj desetljećima nakon II. svjetskog rata.



  

 

Arhiva vijesti

 Kolovoz (August) 2013
Obama na Rosh Hashana u sinagogi u Stockholmu
logor Majdanek
Židovi i vino
Čestitka
Izrael
Židovski festival u Budimpešti
Sretna Nova Godina 5774
Erdogan optužuje Izrael za događaje u Egiptu
Merkel u posjeti Dachau
praznik
Povratak Judaizmu preživjele djece Holokausta u Poljskoj
Antisemitizam u Velikoj Britaniji
Antisemitizam u Belgiji
Ruska donacija za Auschwitz
Gradnja trgovačkog centra u Srbiji na mjesti nekadašnjeg logora
Iz Svjetske organizacije preživjelih Holokausta
Kancelarka Merkel i posjeta logoru Dachau
znanstvena suradnja EU i Izraela
Jemenski Židovi u Izraelu
Marš Živih
Mirovni pregovori
Lamed broj 9 ,septembar 2013
Ljetna druženja
Molba iz arhiva Eventov
Tel-Aviv- istraživanja o ishrani
Da li znate o izraelskim izumima u Ekologiji
Da li znate o izraelskim izumima o zdravlju
da li znate-o Izraelskim izumima u tehnologiji
Holokaust preživjeli i željeznice u Francuskoj
antisemitizam u Grčkoj
mješoviti brakovi u Americi