Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

5.10.2013. 22:12
Znanstvena suradnja KIna-Izrael
 

Chinese foundation donates $130 million to Israel’s Technion

Kineska fondacija je donirala 130 milijuna dolara Izraelskom Techniconu


The Li Ka Shing Foundation on Sunday announced the donation to the Technion Israel Institute of Technology in Haifa.Along with benefiting Technion students and researchers, the funds will be used to establish the Technion Guangdong Institute of Technology in China, according to the Technion. Guangdong Province and Shantou Municipal Government also will contribute $147 million to fund construction and initial operations of the Technion Guangdong Institute, as well as provide land for the campus.


Fondacija Li Ka Shing je najavila donaciju Technicon Institutu  tehnologije u Haifi. Uz korist koju će  imati studenti i istraživači u Techniconu, fond će se upotrebiti za osnivanje Technion Guangdong Institute of Technology u Kini.  Guangdong provincija i lokalna vlada u Shantou će  dodati 147 milijuna dolara kako bi financirala izgradnju i početak rada Technicon Guangdong Instituta, i osigurala zemlju za Campus. Memorandum o suradnji među univerziztetima je potpisan u Tel-Avivu u prisustvu predsjednika Li Ka Shing fondacije. Taj će novi institut  ponuditi edukacijeske programe za ekološki inženjering i kompjuterske "zanosti" u akademoskoj 2014 godini.

 

Dalje čitajte u originalnom članku


“The establishment of an innovation center, connecting industries in Guangdong with Israel’s technological creativity, will bridge Israeli technology into China and promote joint research and innovation,” the institute and the foundation said in a joint statement, according to the Israeli business daily Globes.


  

 

Arhiva vijesti

 Listopad (October) 2013
Izložba "Sinagoge u Hrvatskoj" galerija "Milan i Ivo Steiner " u ŽO. Zagreb
Zakon o civilnom braku u Izraelu
Holandski muzeji i ukradene umjetnine
KD Miroslav Šalom Freiberger- Program
Institut Ivo Pilar -Godišnja internacionalna konferencija
Šoa akademija
Grčki parlament i financiranje grčke " Zlatne zore" ( Golden Dawn)
Učenje o Holokaustu u Turskoj
konferencija u Oslu
Gostovanje Or haŠemeš u Banja Luci
Knjiga "Ženi" izašla je Beogradu 2013
Predstavljanje knjige Borisa Havela
Talijanski senat- Odluka da se negiranje Holokausta smatra krivičnim djelom
EU i Izrael
Židovske zajednice u Poljskoj
In memoriam
Sretan rođendan Judita
BrainTech Israel 2013
Istraživanje o antisemitizmu u 9 europskih zemalja
Jevrejski glas, Sarajevo, rujan 2013
Zdrava hrana- Razlozi zašto trebate jesti krastavce
Nova Alija Indijanaca
Komemoracija u Rimu
Nastava o Holokaustu
Sastanak Netanyahu- Papa
Jevrejski pregled - oktobar/novembar 2013
Europa i antisemitizam
iZLOŽBA "ANA FRANK" U Muzeju tolerancije u Los Angelesu
Ana Frank- videoigra
ZDRAVA HRANA
Predavanje prof.dr. Darka Fishera o rabinu Miroslavu Šalomu Freibergeru
Izrael- Zakon o zaštiti homoseksualnih parova
Židovi traže povratak na Sardiniju
Papa poziva na borbu protiv antisemitizma
Lamed 10, 2013
Iz starih albuma 2
Nova knjiga: Zdravko šabarić: Obitelj Braun
otkriven tunel Gaza-Izrael
Židovi u Americi
Most - Bilten udruženja useljenika iz bivše Jugoslavije u Izraelu
Zabrana cirkumcizije i EU
Nobelova nagrada za kemiju 2013
Prijateljstvo "bez granica"
Predstavljanje knjige Branka Polića
Evropski parlament nagradio Malalu
Dani Hrvatskog državnog arhiva
Talijanski karabinjeri antifašisti
JUdafest u Bugarskoj
Rabini i židovski razvodi
Posjet Pape Izraelu
Izrael - istraživanje o siromaštvu
Njemaćke žene u vrijeme Nacizma
Rođendan
Sastanak Ženske sekcije
Seminar na Filozofskom fakultetu
Njemačke židovske zajednice
Da li antisemitizam tjera Židove iz Danske?
Komemoracija Holokausta u Srbiji
posjeta Auschwitzu
Znanstvena suradnja KIna-Izrael
Novi omanut Zagreb, rujan-prosinac 2013
Genetika Aškenaških Židova
Rezolucija o cirkumciziji u Councilu Europe
Židovska populacija u USA
Njemačka i sinagoge
Danska-sjećanje na spašavanje danskih Židova
komemoracija u Litvi