Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

9.10.2013. 10:58
Seminar na Filozofskom fakultetu
 
Prenosimo sa" Povijesnog portala "

Seminar “Prisutna prošlost – obrazovanje za budućnost”


Objavljeno: 04.10.2013. Autor: Tihana Magaš — Nema komentara ?


Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od 17. do 20. rujna 2013. U organizaciji Hrvatske edukacijske i razvojne mreže za evoluciju sporazumijevanja – HERMES održan je državni seminar „Pristutna prošlost – obrazovanje za budućnost“ za srednjoškolske nastavnike koji se bave poučavanjem o holokaustu, ali i sureću s temama diskriminacije, (ne)tolerancije, ljudskih prava i sl.

Program seminara bio je koncipiran kroz predavanja, radionice, igranje uloga, debate te upoznavanja sa Free2Choose programom. Radionice su vodili dr. sc. Maja Nenadović, izvrsna debatna trenerica te Barry van Driel, dopredsjednik Međunarodne asocijacije za interkulturalno obrazovanje te ravnatelj odjela za obrazovanje nastavnika i razvoj kurikuluma u Kući Anne Frank u Amsterdamu i izvrstan HERMES tim – Julija Mikuć, Nika Jelaska, Tvrtko Pleter i Morena Mitak.


 Kako se u isto vrijeme na Filozofskom fakultetu u Zagrebu odvijala Međunarodna znanstvena konferencija ISSA (International step by step association) u organizaciji Odjela za pedagogiju sudionici seminara sudjelovali su i na njihovim predavanjima i radionicama te sa stručnjacima iz cijelog svijeta debatirali o ključnim problemima razvoja civilnog društva. Sudionici su imali priliku sudjelovati na radionicama na hrvatskom i engleskom jeziku.


Kruna seminara bila je otvorenje izložbe „Anne Frank – Povijest za sadašnjost“ 19. rujna 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Riječ je o tridesetak panela koji kroz život Anne Frank govore o nacističkom teroru za vrijeme Drugog svjetkog rata. Zanimljivo je kako je izložba koja je već gostovala u 40 zemalja u organizaciji Kuće Anne Frank iz Amsterdama nadopunjena i hrvatskim panelima koji se bave lokalnim kontekstom teme izložbe. Autor hrvatskog dijela izložbe je prof. Miljenko Hajdarović. Nastavnicima je zasigurno bilo zanimljivo vidjeti učenike – vodiče koje je Hermes kroz svoje programe obučio koji su ih proveli izložbom.


Kako se seminar oslanjao na povijesna iskustva holokausta, povijesnih manjina, na instrumente za zaštitu ljudskih prava te na povijesne i suvremene primjere u hrvatskom kontekstu nastavnici su uz dobivene materijale zasigurno upotpunili i stekli nove vještinje poticanja učenika na kritičko razmišljanje, dali zanimljive ideje za izvođenje nastavnog plana i programa kao i priliku za razmjenu ideja i dobrih praksi.

Kao misao vodilja seminara mogla bi i poslužiti libanonska poslovica „Utišaj svoj glas, pojačaj argumente“ primjenom koje će se i svaka razredna debata sigurno pokazati uspješnom, a rasprava o ljuskim pravima, povijesnim pitanjima i kontekstu svakog učenika potaknuti na kritičku analizu i potragu za pravim argumentima.
  

 

Arhiva vijesti

 Listopad (October) 2013
Izložba "Sinagoge u Hrvatskoj" galerija "Milan i Ivo Steiner " u ŽO. Zagreb
Zakon o civilnom braku u Izraelu
Holandski muzeji i ukradene umjetnine
KD Miroslav Šalom Freiberger- Program
Institut Ivo Pilar -Godišnja internacionalna konferencija
Šoa akademija
Grčki parlament i financiranje grčke " Zlatne zore" ( Golden Dawn)
Učenje o Holokaustu u Turskoj
konferencija u Oslu
Gostovanje Or haŠemeš u Banja Luci
Knjiga "Ženi" izašla je Beogradu 2013
Predstavljanje knjige Borisa Havela
Talijanski senat- Odluka da se negiranje Holokausta smatra krivičnim djelom
EU i Izrael
Židovske zajednice u Poljskoj
In memoriam
Sretan rođendan Judita
BrainTech Israel 2013
Istraživanje o antisemitizmu u 9 europskih zemalja
Jevrejski glas, Sarajevo, rujan 2013
Zdrava hrana- Razlozi zašto trebate jesti krastavce
Nova Alija Indijanaca
Komemoracija u Rimu
Nastava o Holokaustu
Sastanak Netanyahu- Papa
Jevrejski pregled - oktobar/novembar 2013
Europa i antisemitizam
iZLOŽBA "ANA FRANK" U Muzeju tolerancije u Los Angelesu
Ana Frank- videoigra
ZDRAVA HRANA
Predavanje prof.dr. Darka Fishera o rabinu Miroslavu Šalomu Freibergeru
Izrael- Zakon o zaštiti homoseksualnih parova
Židovi traže povratak na Sardiniju
Papa poziva na borbu protiv antisemitizma
Lamed 10, 2013
Iz starih albuma 2
Nova knjiga: Zdravko šabarić: Obitelj Braun
otkriven tunel Gaza-Izrael
Židovi u Americi
Most - Bilten udruženja useljenika iz bivše Jugoslavije u Izraelu
Zabrana cirkumcizije i EU
Nobelova nagrada za kemiju 2013
Prijateljstvo "bez granica"
Predstavljanje knjige Branka Polića
Evropski parlament nagradio Malalu
Dani Hrvatskog državnog arhiva
Talijanski karabinjeri antifašisti
JUdafest u Bugarskoj
Rabini i židovski razvodi
Posjet Pape Izraelu
Izrael - istraživanje o siromaštvu
Njemaćke žene u vrijeme Nacizma
Rođendan
Sastanak Ženske sekcije
Seminar na Filozofskom fakultetu
Njemačke židovske zajednice
Da li antisemitizam tjera Židove iz Danske?
Komemoracija Holokausta u Srbiji
posjeta Auschwitzu
Znanstvena suradnja KIna-Izrael
Novi omanut Zagreb, rujan-prosinac 2013
Genetika Aškenaških Židova
Rezolucija o cirkumciziji u Councilu Europe
Židovska populacija u USA
Njemačka i sinagoge
Danska-sjećanje na spašavanje danskih Židova
komemoracija u Litvi