Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

21.10.2013. 15:11
BrainTech Israel 2013
 

Israel launches first Brain Hack


By NIV ELIS , 08/30/2013 05:52


On Wednesday night, some 70 neuroscientists, artists, designers, robotics experts, entrepreneurs, self-described tech geeks and, yes, hackers gathered at a Tel Aviv bar to have a few drinks, munch on brain food and lay the groundwork for a neurohackathon called Brainihack, the first hackathon of its kind, which will serve as a prelude to BrainTech Israel 2013, the first-ever Israeli Brain Technology Conference.What makes it special is that it will focus on Brain Computer Interface (BCI) devices, which can interpret brain waves and use them to interact with computers. U srijedu  navečer se oko 7o znansvenika koji se bave mozgom, umjetnika, dizajnera, stručnjaka za robote, gospodarstvenika tehničkih "genija" i hakera  sastalo u Tel Avivu, u baru,  na nekoliko pića  i položilo osnove  za " neurokackathon" koji su nazvali "Brainihack ("moždani udar"?)  koji će služiti kao preteča  "Brain Tech Israel 2013", prvoj konferenciji o moždanoj tehnologiji ,  ikad održanoj u Izraelu. Ona će se održati u Tel-Avivu 14 i 15.  kolovoza. Njena posebnost će biti da će  se fokusirati na Brain computer Interface ( BCI) , uređaje koji mogu interpretirati moždane valove i upotrebiti ih u interakciji s kompjutorom....  

 

Arhiva vijesti

 Listopad (October) 2013
Izložba "Sinagoge u Hrvatskoj" galerija "Milan i Ivo Steiner " u ŽO. Zagreb
Zakon o civilnom braku u Izraelu
Holandski muzeji i ukradene umjetnine
KD Miroslav Šalom Freiberger- Program
Institut Ivo Pilar -Godišnja internacionalna konferencija
Šoa akademija
Grčki parlament i financiranje grčke " Zlatne zore" ( Golden Dawn)
Učenje o Holokaustu u Turskoj
konferencija u Oslu
Gostovanje Or haŠemeš u Banja Luci
Knjiga "Ženi" izašla je Beogradu 2013
Predstavljanje knjige Borisa Havela
Talijanski senat- Odluka da se negiranje Holokausta smatra krivičnim djelom
EU i Izrael
Židovske zajednice u Poljskoj
In memoriam
Sretan rođendan Judita
BrainTech Israel 2013
Istraživanje o antisemitizmu u 9 europskih zemalja
Jevrejski glas, Sarajevo, rujan 2013
Zdrava hrana- Razlozi zašto trebate jesti krastavce
Nova Alija Indijanaca
Komemoracija u Rimu
Nastava o Holokaustu
Sastanak Netanyahu- Papa
Jevrejski pregled - oktobar/novembar 2013
Europa i antisemitizam
iZLOŽBA "ANA FRANK" U Muzeju tolerancije u Los Angelesu
Ana Frank- videoigra
ZDRAVA HRANA
Predavanje prof.dr. Darka Fishera o rabinu Miroslavu Šalomu Freibergeru
Izrael- Zakon o zaštiti homoseksualnih parova
Židovi traže povratak na Sardiniju
Papa poziva na borbu protiv antisemitizma
Lamed 10, 2013
Iz starih albuma 2
Nova knjiga: Zdravko šabarić: Obitelj Braun
otkriven tunel Gaza-Izrael
Židovi u Americi
Most - Bilten udruženja useljenika iz bivše Jugoslavije u Izraelu
Zabrana cirkumcizije i EU
Nobelova nagrada za kemiju 2013
Prijateljstvo "bez granica"
Predstavljanje knjige Branka Polića
Evropski parlament nagradio Malalu
Dani Hrvatskog državnog arhiva
Talijanski karabinjeri antifašisti
JUdafest u Bugarskoj
Rabini i židovski razvodi
Posjet Pape Izraelu
Izrael - istraživanje o siromaštvu
Njemaćke žene u vrijeme Nacizma
Rođendan
Sastanak Ženske sekcije
Seminar na Filozofskom fakultetu
Njemačke židovske zajednice
Da li antisemitizam tjera Židove iz Danske?
Komemoracija Holokausta u Srbiji
posjeta Auschwitzu
Znanstvena suradnja KIna-Izrael
Novi omanut Zagreb, rujan-prosinac 2013
Genetika Aškenaških Židova
Rezolucija o cirkumciziji u Councilu Europe
Židovska populacija u USA
Njemačka i sinagoge
Danska-sjećanje na spašavanje danskih Židova
komemoracija u Litvi