Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

3.12.2013. 15:49
Otvoren prvi teološki Židovski studij na univerzitetu u Berlinu
 

German university opening Europe’s first school of Jewish theology

By Raphael Ahren November 19, 2013, 8:37 am 4

A service at the Abraham Geiger College in Potsdam near Berlin (photo credit: Margrit Schmidt)In what is being called a landmark moment for the Continent’s Jewry, Europe’s first university-level school of Jewish theology is set to open Tuesday at the University of Potsdam, situated just outside Berlin.

“The opening of the School of Jewish Theology marks a historical milestone in the training of liberal and conservative rabbis and is unique both in Germany and Europe,” university president Oliver Günther said in a statement.


Otvaranje prve škole  Židovske teologije  na univerzitetskom nivou označeno je  povijesnim trenutkom za Židove na Europskom kontinentu . Škola je otvorena u utorak na Univerzitetu u Postdamu ( kraj Berlina). "Otvaranje Škole za židovsku teologiju označava povijesni trenutak u školovanju liberalnih i konzervativnih rabina i jedinstvena je u Njemačkoj i Europi"  rekao je predsjednik Univerziteta  Oliver Gunter. Židovska teologija nije nikada bila akademski predmet na ni jednom Europskom univerzitetu - rekao je Walter Homolka, rektor Abraham Geiger College- reformskog pokreta  vezanog uz rabinski semir (osnovan 1999. godine) koji usko surađuje sa novom teološkom školom. Može se naći neko područje takvog studija je jednom ili dva Europska univerziteta, ali  nisu pokrivena sva područja- " exegetical, hermeneutical,philosophical, historical, and practical"- onda je nova škola židovske teologije jedinstvena.


 Gotovo 50 studenata iz Njemačke,Izraela, USA i Mađarske će pohađati početni semestar koji će početi u jesen. Škola  koja prima potporu od njemačke vlade će u početku imati šest profesora i ponuditi će  diplomu studija ( bachelor’s degrees), ali će moći davati i doktorski stupanj i habilitacije. Osim bazičnog znanja o Judaizmu, ovaj jedinstveni program  u Europi će učiti i osnovna akademska znanja i omogućiti će uvid u židovsku religijsku praksu.....  

 

Arhiva vijesti

 Prosinac (December) 2013
Ruska imigracija u Izrael-
Most-Bilten Udruženja useljenika iz bivše Jugoslavija u Izraelu - septembar/oktobar 2013
Jevrejski pregled decembar 2013--januar 2014
netanyahu otvorio izložbu Shoa u Auschwitzu
Vraćene barake Auschwitza
70-godišnjica CRIF-francuske židovske organizacije
poziv na konferenciju u Berlinu
Vlasnik zbirke otetih umjetnina odbija povrat
Pećine u Carmelu na listi UNESCA
Židovi u Njemačkoj
Italija
Stockholm
Izrael
Muzej "Zaboravljenih Židova " u Granadi
Holokaust muzej u Solunu ( Thesaloniki)
sretan rođendan Gizela
Ponovno, nakon 6 godina, izraelski avioni lete u Tursku (i Izrael)
Novi roboti iz Techniona u Izraelu
Izložba u Židovskoj općini Zagreb
Predstavljanje knjige Adriane Altaras: Titove naočale
Vatrogasci u Švicarskoj suspendirani zbog nacističkog pozdrava
Nogomet
Nagrada za Elie Wiesel
Ukrajinski rabin i protesti
Židovi u Azerbejđanu
Izrael postao član "CERNA"
Sretan rođendan Vera
Or Hašemeš na Festivalu plesa
Slovačka i neonacizam
Židovski muzej u Poljskoj dobio nagradu
Bijela Kuća o pomoći "preživjelima"
Snijeg u Jeruzalemu
ICJW konvencija u Pragu
Uspješni sastanak Ženske sekcije
Europsko-Izraelsko društvo prijateljstva- sastanak u Beču
Jubilej KD "Miroslav Šalom Freiberger" i časopisa "Novi Omanut"
Izrael je potpisao povijesni dogovor o vodoopskrbi na Srednjem Istoku
Protesti u Ukrajini i Židovi
Židovi u Švedskoj
svjedoci govore za Šoa fondaciju
Sretan rođendan Mirjana
MIGRACIJA Židova Francuske u IzraeL
U Poljskoj spomenik Poljacima koji su spašavali Židove
Menore u Bijelokj kući
Nelson Mandela i Židovi
Sretno našoj Leli
Izrael u UN forumu za ljudska prava
Novi broj Ruah Hadaša , 25/2013
Hanuka U Brusselesu
Otvoren "Herzl centar" u Budimpešti
Otvoren prvi teološki Židovski studij na univerzitetu u Berlinu
Klub seniora
Izrael i EU posstigli kompromis za suradnju u projektu "Horizon 2020"
Albanija je spasila Židove
Židovi u Njemačkoj