Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

25.12.2013. 17:22
Pećine u Carmelu na listi UNESCA
 

UNESCO adds Carmel caves to World Heritage list


The Carmel Caves in northern Israel have been added to the list of World Heritage Sites by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO). The caves have been added to the list for “providing a definitive chronological framework at key periods of human development”. Situated on the western slopes of the Mt Carmel range, just south of Haifa, the site has four caves which provide an archive of early human life in south-west Asia, revealed after 90 years of research.Pećine u Carmelu,  na sjeveru Izraela , su dodane na listu UNESCA kao svjetska baština zbog toga što " pružaju konačni vremenski okvir za ključno razdoblje humanog razvoja". Ćetiri špilje su na zapadnoj strani brda u Carmelu, južno od Haife i predstavljaju "arhiv" ranog ljudskog života u jugozapadnoj Aziji, otkrivenog nakon 90 godina istraživanja. Područje sadrži ostavštinu od najmanje 500.000 godina humane evolucije i pokazuje jedinstveno postojanje i Neandertalaca i ranog modernog čovjeka u istom  kuklturnom razdoblju sredine paleolitika "mousterianu" . Prema UNESCU špilje su smještene na najbolje očuvanom fosilnom području u Mediteranu i sadrže kulturne predmete koji predstavljaju pola milijuna godina humane evolucije,  od donjeg Paleolitika do danas.


Mjesto  održava  Izraelska organizacija za prirodu i parkove i posjeta  uključuje Tanur špilju u kojoj se nalaze tri ljudske kulture. Manja Gamal špilja ima izložbu  oruđa Mousterianske kulture,  a  u Hanahal špilji , dubokoj oko 90 metara,  daje se audivizualna prezentacija koja ilustrira dnevni život u predhistoriji. Modeli kostura izvan Hanahal špilje ilustriraju običaje pokopa  Natufianske kulture prije 10.000 godina. Evidencija brojnih Natufianskih pokopa  i rana kamena arhitektura predstavljaju  prijelaz od života lovaca i skupljača na poljoprivredu i uzgajanje životinja. Zbog toga su špilje  ključno mjesto za kronološki stratificirani okvir  cjelokupne  ljudske evolucije, a posebno evolucije Levanta.


  

 

Arhiva vijesti

 Prosinac (December) 2013
Ruska imigracija u Izrael-
Most-Bilten Udruženja useljenika iz bivše Jugoslavija u Izraelu - septembar/oktobar 2013
Jevrejski pregled decembar 2013--januar 2014
netanyahu otvorio izložbu Shoa u Auschwitzu
Vraćene barake Auschwitza
70-godišnjica CRIF-francuske židovske organizacije
poziv na konferenciju u Berlinu
Vlasnik zbirke otetih umjetnina odbija povrat
Pećine u Carmelu na listi UNESCA
Židovi u Njemačkoj
Italija
Stockholm
Izrael
Muzej "Zaboravljenih Židova " u Granadi
Holokaust muzej u Solunu ( Thesaloniki)
sretan rođendan Gizela
Ponovno, nakon 6 godina, izraelski avioni lete u Tursku (i Izrael)
Novi roboti iz Techniona u Izraelu
Izložba u Židovskoj općini Zagreb
Predstavljanje knjige Adriane Altaras: Titove naočale
Vatrogasci u Švicarskoj suspendirani zbog nacističkog pozdrava
Nogomet
Nagrada za Elie Wiesel
Ukrajinski rabin i protesti
Židovi u Azerbejđanu
Izrael postao član "CERNA"
Sretan rođendan Vera
Or Hašemeš na Festivalu plesa
Slovačka i neonacizam
Židovski muzej u Poljskoj dobio nagradu
Bijela Kuća o pomoći "preživjelima"
Snijeg u Jeruzalemu
ICJW konvencija u Pragu
Uspješni sastanak Ženske sekcije
Europsko-Izraelsko društvo prijateljstva- sastanak u Beču
Jubilej KD "Miroslav Šalom Freiberger" i časopisa "Novi Omanut"
Izrael je potpisao povijesni dogovor o vodoopskrbi na Srednjem Istoku
Protesti u Ukrajini i Židovi
Židovi u Švedskoj
svjedoci govore za Šoa fondaciju
Sretan rođendan Mirjana
MIGRACIJA Židova Francuske u IzraeL
U Poljskoj spomenik Poljacima koji su spašavali Židove
Menore u Bijelokj kući
Nelson Mandela i Židovi
Sretno našoj Leli
Izrael u UN forumu za ljudska prava
Novi broj Ruah Hadaša , 25/2013
Hanuka U Brusselesu
Otvoren "Herzl centar" u Budimpešti
Otvoren prvi teološki Židovski studij na univerzitetu u Berlinu
Klub seniora
Izrael i EU posstigli kompromis za suradnju u projektu "Horizon 2020"
Albanija je spasila Židove
Židovi u Njemačkoj