Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

9.2.2014. 20:41
Srbija-B'nai B'rith loža
 

B’nai B’rith Lodge Serbia entertains the citizens of Belgrade

Bnai Brith Lodge Serbia organized a concert for cello and piano, named "Music of Jewish prayers". The musicians were our member Ladislav Mezei (cello) and his colleague Zorica Cetkovic (piano), both of whom are professors at the Academy of Music of Belgrade University.

The programme consisted of a wonderfully diverse repertoire of rarely performed music of famous Jewish composers: Ravel, Acharon, Joachim, Bloch, Zilbersts, Wasilkowsky and Meyerowitz.

This concert, in Belgrade, was entirely free of charge, a gift from the Lodge and the artists to the citizens of Belgrade. There were more then 150 visitors


B'nai B'rith loža u Srbiji organizirala je koncert za čelo i piano "Muzika židovskoih moltvi". Muzičari su bili naši članovi Ladislav Mezel (čelo) i Zoraca Cvetković (piano).Oboje su profesori na Muzičkoj akademiji beogradskog Univerziteta. Program se sastojao od krasnog i raznovrsnog repertoara rijetko izvođenih djela poznatih židovskih komppozitora: Ravela, Acharona,Joachima, Blocha, Zilberstsa, Wasilkowskog i Meyerowitza.

Koncert u Beogradu je bio besplatan i dar je  B'nai B'rith Lože i umjetnika građanima Beograda. Bilo je više od 150 posjetilaca.


  

 

Arhiva vijesti

 Veljača (February) 2014
Predavanje rabina Luciano Moše Prelevića
Dragocjena knjiga
Shindlerova lista na Olimpijadi u Sočiju
Kneset i mladi Židovi iz dijaspore
Židovi i Ukrajina
A.Merkel u Izraelu
In memoriam za Čehinju koja je pomogla djeci u II. svjetskom ratu
Tore ukradene iz Mađarske u II. svjetskom ratu pronađene u Rusiji
Preživjeli Holokausta u Izraelu
Žiidovski muzuej u Boliviji- pomoć Njemačke
Uspješni sastanak " kluba seniora"
Židovi u Bosni
Njemačka kancelarka Merkel u posjeti Izraelu
Ukrajinski Židovi
Jevrejski pregled, Beograd, februar/mart 2014
pismo iz Opatije
Predavanje u KD Miroslav Šalom Freiberger
novi podaci o Holokaustu
Novi broj časopisa Most -novembar/decembar 2013
Predstava u Hrvatskom narodnom kazalištu
žene u Holokaustu
Jevreji u Beogradu
podsjećanje na spas preko Pirineja
najava konferencije u Berlinu
PISMO IZ iZRAELA
EU predsjednik parlamenta u Izraelu
Njemačka potpora za rad u getima za vrijeme Holokausta
Izrael- pomoć za preživjele Holokausta
Spašavanje Židova na Kosovu
Izrael i EU Horizon 2020 program
Mađarska
Srbija-B'nai B'rith loža
Opatija 2014
komemoracija u Auschwitzu