Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

9.2.2014. 22:22
Mađarska
 

Calls to bar Hungarian extreme-right Jobbik party from holding political rally in former synagogue


Written by Yossi Lempkowicz, Saturday, 08 February 2014 Jobbik plans to hold a political rally in the former synagogue of Esztergom. The entire city's Jewish community was killed in the Holocaust.BUDAPEST (EJP)----Efforts are underway to prevent Hungarian extreme-right and anti-Semitic party Jobbikto hold next week a political assembly in a building that used to be a synagogue in the city of Esztergom. The entire Jewish community in this city located 46 km (29 miles) north of Budapest, was killed during the Holocaust. The synagogue today is operated by the local government as a cultural center. The rally is part ofJobbik’s campaign ahead of elections in April. The party’s platform is laced with anti-Semitism and anti-Roma policy. Jobbik is the third largest party in Hungary with 43 of the 386 seats in the Parliament.


Budimpešta. Ulažu se napori da se spriječi ekstremnu desničarsku i antisemitsku partiju Jobbik  da slijedeći tjedan  održi politički zbor u zgradi koja je nekada  bila  sinagoga u gradu Esztergonu. Cijela židovska zajednica u tom gradu, koji se nalazi 46 km sjeverno od Budimpešte,  je ubijena u Holokaustu. Danas sinagoga služi  lokalnoj vladi kao  kulturni centar.  Ove demostracije su dio Jobbikove  predizborne kampanje za izbore u travnju. Platforma te partije je anti-semitska i anti-romska. Jobbik je treća velika partija u Mađarskoj sa 43 (od 386) mjesta u Parlamentu.


Još jedan članak:

EJC: Jobbik rally at synagogue tramples on graves of Holocaust victimsEuropean Jewish Congress President Dr. Moshe Kantor has called on the Hungarian Government to prevent members of the neo-Nazi Jobbik party from holding a rally at a former synagogue in the city of Esztergom next Friday.

“The community of Esztergom was wiped out in the Holocaust and this synagogue is not in use today because the Jews there were exterminated,” Kantor said. “While the Nazis physically destroyed this community, its ideological descendants in Jobbik are destroying it once more with their intended rally.”

“This rally will be literally and figuratively trampling on the graves of Holocaust victims.”


Predsjednik Europskog Židovskog kongresa dr. Moše Kantor je pozvao mađarsku vladu sa spriječi članove neonacističke partije Jobbik da održi demonstracije u nekadašnjoj sinagogi u gradu Esztergomu.

"Zajednica u Esztergomu je " izbrisana" u Holokaustu i ta sinagoga nije u upotrebi danas jer su njeni Židovi ubijeni. Dok su nacisti fizički uništili zajednicu, njihovi ideološki nasljednici u Jobbiku ponovno je uništavaju svojim okupljanjem. Ta će demonstracija literalno i figurativno značiti plesanje na grobovima žrtava Holokausta....  

 

Arhiva vijesti

 Veljača (February) 2014
Predavanje rabina Luciano Moše Prelevića
Dragocjena knjiga
Shindlerova lista na Olimpijadi u Sočiju
Kneset i mladi Židovi iz dijaspore
Židovi i Ukrajina
A.Merkel u Izraelu
In memoriam za Čehinju koja je pomogla djeci u II. svjetskom ratu
Tore ukradene iz Mađarske u II. svjetskom ratu pronađene u Rusiji
Preživjeli Holokausta u Izraelu
Žiidovski muzuej u Boliviji- pomoć Njemačke
Uspješni sastanak " kluba seniora"
Židovi u Bosni
Njemačka kancelarka Merkel u posjeti Izraelu
Ukrajinski Židovi
Jevrejski pregled, Beograd, februar/mart 2014
pismo iz Opatije
Predavanje u KD Miroslav Šalom Freiberger
novi podaci o Holokaustu
Novi broj časopisa Most -novembar/decembar 2013
Predstava u Hrvatskom narodnom kazalištu
žene u Holokaustu
Jevreji u Beogradu
podsjećanje na spas preko Pirineja
najava konferencije u Berlinu
PISMO IZ iZRAELA
EU predsjednik parlamenta u Izraelu
Njemačka potpora za rad u getima za vrijeme Holokausta
Izrael- pomoć za preživjele Holokausta
Spašavanje Židova na Kosovu
Izrael i EU Horizon 2020 program
Mađarska
Srbija-B'nai B'rith loža
Opatija 2014
komemoracija u Auschwitzu