Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

15.2.2014. 20:54
Jevreji u Beogradu
 
Prenosimo


Sugrađani kojih nema  -  Jevreji u Beogradu

Tanjug/e-Novine , Photo: Stock

U Galeriji Istorijskog arhiva Beograda, u sklopu obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta, u petak 24. januara biće otvorena izložba pod nazivom "Beogradski Jevreji - život i Holokaust"

Kako je saopšteno iz arhiva, izložba ima za cilj da predstavi život beogradskih Jevreja i podseti na Holokaust, da pomene do sada nepoznate žrtve, a o onima čija su imena poznata, pruži nova saznanja. Izložbu će, kako je najavljeno, otvoriti predsednik Vlade Srbije Ivica Dačić.Jevreji su nastanjivali Beograd i pre nego što za to imamo potvrdu u starim spisima. Prvi pisani dokument o njihovom prisustvu u gradu nalazimo u turskom popisu stanovništva iz 1560. Deleći sudbinu podneblja i naroda, jevrejska zajednica u Beogradu opstajala je vekovima. Na raskrsnici puteva, na Dorćolu, gde su se prvobitno naselili, gradili su sinagoge, zidali škole, štampali knjige. Svojom delatnošću doprineli su privrednom, društvenom i kulturnom razvoju Beograda. Učestvovali su u političkom životu zemlje, borili se za nju. Čuvajući svoj identitet, beogradska jevrejska zajednica, učestvovala je istovremeno u preplitanju kultura svih žitelja Beograda.

Drugi svetski rat naglo je prekinuo život jevrejske zajednice u Beogradu. Samo za dve okupacione godine (1941. i 1942) ona je gotovo potpuno nestala. Od oko 12.000 beogradskih Jevreja Holokaust je preživelo samo nešto više od 1.000.


Izložba je koncipirana u četiri tematsko-hronološke celine koje se prepliću: Jevreji u Beogradu, Kovitlac rata, Žrtve i Uspomene.

Na 52 panoa, tri stalka, jednoj kocki, jednom pleksiglasu i tri kompozicije u prostoru prikazan je život i stradanje Jevreja u Beogradu. Na 25 panoa predstavljeno je 48 žrtava čije sudbine pokazuju sveobuhvatno stradanje beogradske jevrejske zajednice.

Polaznu osnovu za pripremanje izložbe predstavljala je građa Referata za mase (zaostavštine) Narodnog odbora i rejona grada Beograda, jednog od prvih organa vlasti u Beogradu nakon Drugog svetskog rata. Na osnovu sabrane građe Istorijskog arhiva Beograda, Jevrejskog istorijskog muzeja i Advokatske komore Beograda žrtve prestaju biti broj, ime i prezime bez sadržaja, već postaju ličnosti sa svojim ostvarenim i neostvarenim životnim snom koji je u jednom trenutku bio prekinut.

Veći deo građe Arhiva Beograda koji odslikava život i stradanje beogradskih Jevreja biće prvi put predstavljen javnosti. Bogata arhivska građa kao što su popisi imovine, umrlice, lična dokumenta, planovi zgrada, fotografije, reklame radnji, hartije od vrednosti svedoči o životu koji je prekinut. Poglavlje Uspomene, kroz tri eksponata: spomenar, album i knjiga s posvetom, predstavlja priču o prijateljstvu koje traje i opstaje.

Kao prateći deo izložbe objavljena je publikacija pod nazivom "Pomenik žrtvama Holokausta u Beogradu:iz arhivske građe Narodnog odbora i rejona grada Beograda". Knjiga sadrži podatke o svim stradalim Jevrejima čije su umrlice sačuvane u građi Referata za mase fonda Narodnog odbora i rejona grada Beograda, a koji se čuva u Istorijskom arhivu Beograda.

Pomenik ima za cilj da još jednom podseti na Holokaust, da pomene nepoznata imena žrtava, njih 161, a o onima čija su imena poznata pruži nova saznanja.
  

 

Arhiva vijesti

 Veljača (February) 2014
Predavanje rabina Luciano Moše Prelevića
Dragocjena knjiga
Shindlerova lista na Olimpijadi u Sočiju
Kneset i mladi Židovi iz dijaspore
Židovi i Ukrajina
A.Merkel u Izraelu
In memoriam za Čehinju koja je pomogla djeci u II. svjetskom ratu
Tore ukradene iz Mađarske u II. svjetskom ratu pronađene u Rusiji
Preživjeli Holokausta u Izraelu
Žiidovski muzuej u Boliviji- pomoć Njemačke
Uspješni sastanak " kluba seniora"
Židovi u Bosni
Njemačka kancelarka Merkel u posjeti Izraelu
Ukrajinski Židovi
Jevrejski pregled, Beograd, februar/mart 2014
pismo iz Opatije
Predavanje u KD Miroslav Šalom Freiberger
novi podaci o Holokaustu
Novi broj časopisa Most -novembar/decembar 2013
Predstava u Hrvatskom narodnom kazalištu
žene u Holokaustu
Jevreji u Beogradu
podsjećanje na spas preko Pirineja
najava konferencije u Berlinu
PISMO IZ iZRAELA
EU predsjednik parlamenta u Izraelu
Njemačka potpora za rad u getima za vrijeme Holokausta
Izrael- pomoć za preživjele Holokausta
Spašavanje Židova na Kosovu
Izrael i EU Horizon 2020 program
Mađarska
Srbija-B'nai B'rith loža
Opatija 2014
komemoracija u Auschwitzu