Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

1.9.2008. 11:48
konferencija u Dubrovniku
 

Završena je značajna međunarodna konferencija u Dubrovniku

U Dubrovniku , u Centru za Mediteranske studije Univerziteta u Zagrebu, održana je od 18-22-listopada 2008. značajna međunarodna konferencija posvećena Židovima.

To je već sedma konferencija „Social and cultural history of the Jews on the Eastern Adriatic Coast“, koju organizira svake druge godine u Dubrovniku.
prof. Ivana Burđelez.

Konferenciju su na otvorenju pozdravili:
Rektor Univerziteta u Zagrebu prof. A.Bjeliš, te prof. Z.Kovač koji je održao i uvodno predavanje, ambasador Izraela nj.E.Shmuel Meirom, biskup Dubrovački Msgr.Ž.Puljić, predstavnici grada i županije Dubrovnika prof. Mira Buconić, predsjednica Židovske općine Dubrovnik prof.Sabrina Hororović te direktori centara koji su su-organizirali konferenciju- prof.Tamar Alexander (Ben Gurion University Negev), Ms Karen Gerson Sarhon ( Istambul), Mr Yehoshua Salti osnivač Centra za Ladino studije u Bar Ilan univerzitetu ( Izrael)  Nažalost u ime Ministarstva znanosti nije nitko došao.

Iako je ovaj znanstveni skup vrlo poznat i doprinosi afirmaciji naše znanosti i međunarodnoj znanstvenoj suradnji, samo se je upornošću prof.Ivane Burđelez ovaj puta uspio organizirati zbog poteškoća u financiranju i manjim donacijama za znanost.

Ipak je konferencija bila veoma uspješna, smještaj u Dormitoriju kvalitetan, hrana obilna i raznovrsna, kulturni program izvanredan, posjeta Dubrovačkoj sinagogi i muzeju nezaboravna, a završna večera u Cavtatu kao i uvijek kruna
događanja.

šteta da nije bilo prevodioca koji bi pomogli u razumijevanju brojnih izvanrednih predavanja na španjolskom i ladino jeziku.
Predavači su poslali svoje biografije i sažetke predavanja, ali također nisu bili prevedeni iako su bili dostupni na konferenciji.

Predviđeno je publiciranje radova u renomiranom časopisu kojeg izdaje Ben Gurion univerzitet .

Sudjelovala sam na gotovo svim konferencijama i pratila njihov visoki znanstveni nivo i veliki broj vrlo renomiranih istraživača.


Svaka je konferencija posvećena nekoj značajnoj temi, ovaj puta
bila je tema „Jewish women“ ( Židovske žene).

Ova je konferencija organizirana zajedno sa Moshe David Gaon Centre for Ladino Culture u Ben Gurion University of Negev ( Israel) i Ottoman-Turkish Sephardic culture Research Center (Ankara).

Sudjelovali su, osim istraživača iz spomenutih univerziteta ,još i istraživači iz sveučilišta u :
Kyreni, Zaragozi, Barceloni, Lisabonu, Parizu,Trieru, Madridu,Veroni, Istambulu,Tel Avivu, ,Bar Ilan u Izraelu, Jeruzalemu, Haifi, Londonu, Washingtonu, ali i Beogradu, Zagrebu, Ljubljani i Zadru, te drugih mjesta.

Na konferenciji su sudjelovali akademici, direktori centara, profesori ali i veliki broj mlađih suradnika, doktoranata pa i studenata. Bili su prisutni pisci brojnih knjiga i radova, ali i oni kojima je to bio prvi „nastup“ na jednoj međunarodnoj znanstvenoj konferenciji.

CENDO je sudjelovao sa predavanjem: Melita švob, Ana Hermanović i Mateja Gospodinović: „Jewish women in Holocaust“, koje je vrlo dobro primljeno.

Konferencija je praćena koncertima, razgledavanjem grada i posjetom poznatoj sinagogi i Židovskom muzeju u Dubrovniku gdje su nas dočekale ljubazne predsjednica Židovske općine u Dubrovniku dr. Sabrina Horović i njena sestra, vjerne čuvarice ovog neprocjenljivog blaga i organizatori i donatori u manifestacijama o Židovima u Duborvniku.

U slijedećem broju Ha Kola biti će opširniji prikaz i osvrt na pojedina značajnija predavanja, a svi su materijali sa konferencije dostupni u prostorijama Cenda.

  

Naziv dokumenta (Document name)Tip (Type)Download
program konferencije u Dubrovnikudoc57 Kb