Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

25.6.2014. 20:26
Izrael
 

Survey: Government should consider Diaspora Jews in policies.

Istraživanje: Vlada treba u politici   uvažavati Židove u dijaspori 


            Reform rabbis in Jerusalem. [File] Photo: Reuters


• By GIL HOFFMAN .The Conservative and Reform movements in Israel should be given status equal to that of the Orthodox movement in matters of conversion and marriage, a majority of Israeli Jews believe, according to an Israel Democracy Institute poll set to be presented Wednesday.


Konzervativnom  i Reformskom  pokretu u Izraelu treba dati status jednak Ortodoksnom pokretu u pitanjima o konverziji i brakovima. To vjeruje većina izraelskih Židova, prema anketi >"Israeli Democracy Institute", koja će biti predstavljena u srijedu. Anketa je napravljena za Jewish Media Summit u Jeruzalemu i predstaviti će  je prof. Tamar Hermann, direktor "IDI’s Guttman Center for Surveys". Nađeno je da su stanovišta Izraela i Dijaspore često kontradiktorna.

  •  51% vjeruje da pluralistički pokret treba imati isti status, dok 43% ne vjeruje da bi drugim židovskim pokretima trebalo dati takav status.

  • 52% se protive davanju vladinih fondova reformskim i konzervativnim zajednicama i rabinima, a 40% smatra da trebaju potporu.

  • Većina izraelskih Židova  (71%)smatra da vlada treba razmotriti kako njene glavne odluke utječu na situaciju Židova u dijaspori. Ali samo 51% kaže da se stanovište  Židova iz dijaspore treba uzeti u obzir kod donnošenja  odluka, a 47% smatra da to nije potrebno.

  • 62% izraelskih Židova vjeruje da Židovi u Izraelu i dijaspori dijele istu sudbinu, a 35% ih se ne slaže.


Dalje čitajte u originalnom članku


When asked to choose what defines the primary connection between Jews in Israel and Jews in the Diaspora, a plurality of Israeli Jews selected Jewish culture and tradition (40%), followed by religious law (18%), nationality (13%), anti-Semitism (13%), and blood relations and genetics (6%). Seven percent said all the options equally define the primary connection.When asked to select which of the following issues was most important for world Jewry to make its top priority, a plurality said assimilation in the Diaspora (29%) followed by anti-Semitism (24%), a strong connection to Israel (13%), influencing local politicians on issues related to Israel (9%), the BDS movement (6%), and financial support of Israel (5%). Nine percent of respondents said all of the objectives were of equal importance.


Jay Ruderman, president of the Ruderman Family Foundation, which educates Israeli decision-makers about Diaspora Jews, criticized the results of the poll.


“While the Israel Democracy Institute poll shows Israelis are interested in the Diaspora and appreciate the connection between the Jewish state and the Jewish people living outside of Israel, the poll reveals Israelis approach the relationship from a feeling of superiority,” Ruderman said. “A successful relationship between Israel and Diaspora Jewry must be based on mutual respect. This mutual respect can only be achieved by educating Israelis on the reality of life in the Diaspora. Failure to do so will result in the continuation of a patronizing Israeli attitude toward the Diaspora which will only further alienate Diaspora Jews from Israel.”..Diaspora Affairs Ministry Director-General Dvir Kahane said he was concerned about the 20% of the population that does not want to maintain a connection with the Diaspora.


  

 

Arhiva vijesti

 Lipanj (June) 2014
Belgija
Dan židovskih izbjeglica iz Arapskih zemalja
Jadovno
Izrael
Nova Svjetska baština u Izraelu
Židovi u nordijskim zemljama
Njemačka
Antisemitizam 2013
Svjetsko prvenstvo i poruke
Povećane migracije u Izrael
Kidnapirani izraelski tinejđeri
Izašao je novi broj časopisa Lamed
Poziv na Okrugli stol o antifašizmu
antisemitizam u Europi
Predavanje "Specifičnosti židovskog monoteizma"
Bugarska
Francuska židovska omladina u projektu "Birthright"
izabran novi Izraelski predsjednik
Židovi u UK- danas
Europa nakon parlamentarnih izbora- predavanje Karmele Belinki
Mađarska-Bojkot službenog spomenika
"Židovski manifest" u UK
USA i IZRAEL
festival Judaizma u Moskvi
Godišnji izvještaj o antisemitizmu u 2013
Amsterdam
In memoriam Vera Dajht- Kralj
Sastanak Ženske sekcije u Židovskoj općini Zagreb
koncert "Lire"
Papa ugostio u Vatikanu Peresa i Abasa
G7 sastanak
Most-
Njemačka vlada odobrila dulju penziju za rad u getima
Francuska
Porast antisemitizma u Francuskoj
Protesti u Norveškoj protiv posjete Peresa
Uhapšen napadač na Židovski muzej u Brusselsu
Eu i USA će surađivati s novom Palestinskom vladom
Hag Šavout Sameah
čitateljski klub
Lamed 6/2014
Stanovnici Jeruzalema se razlikuju od ostalih građana Izraela
Osuđeni proneveljitelji Claims conference fondova
Izrael i dijaspora
komemoracija u Đakovu