Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

20.9.2008. 0:39
Konferencija Evropske udruge djece koja su preživjela Holokaust
 

Važna međunarodna konferencija sa sudionicima iz dvadesetak evropskih zemalja održati će se već 11. i 12. listopada u Zagrebu.

Konferenciju organizira udruga Holokaust preživjelih u Hrvatskoj  u Židovskoj općini u Zagrebu, Palmotićeva 16

sa ambicioznim programom (u prilogu), jer je to zapravo prva samostalna konferencija Židova koji su preživjeli Holokaust i danas žive u Evropi.

Prvo naše okupljanje bilo je u Pragu(2001) zatim u Bratislavi, Zagrebu, Amsterdamu, Jeruzalemu, ali uvijek je to bio dio nekog drugog događanja, jubileja, simpozija ili u sjeni svjetske konferencije.

Nove promjene u Evropi, ujedinjenje evropskih zemalja, donosi i promjene
za Židove i potrebna je njihova, evropska, organizacija koja će ih zastupati.

Nekadašnje razlike u položaju Židova u istočnim i zapadnim zemaljama Evrope, koje su bile podržane, budimo iskreni, i od samih velikih židovskih organizacija, vrlo se polako smanjuju, a posljednice "željezne zavjese" evropski Židovi i danas osjećaju.

Posljedice 50-godišnjeg života Židova istočne Evrope u komunizmu dovele su,
nakon njegovog sloma, do velikog migratornog vala, demografskog pražnjenja
i starenja židovske populacije koja je bila desetkovana u Holokaustu.

Upravo ta generacija, koja je uspjela preživjeti Holokaust, je danas najugroženija skupina Židova u Evropi, a osobito su to Židovi u zemaljama istočne Evrope, makar one bile danas nove članice Evropske zajednice.

Čak im je i simbolična naknada za pretrpljene patnje dvostruko manja nego u zapadnoj Evropi ili Izraelu, a da ne govorimo o povratu otete imovine.

Zbog toga je važno da Židovi, koji su preživjeli Holokaust, danas zajednički i organizirano traže jednaka prava i naknade koje daje Njemačka(preko Claims konferencije) za sve, bez obzira u kojoj zemlji žive, a to je i zadaća ove konferencije.

Zaključci i preporuke iz Zagreba biti će razmatrane na Svjetskoj konferenciji koja se već u studenom održava u Washingtonu.

Pripreme za konferenciju traju od konferencije u Jeruzalemu i već se osjećaju rezultati zajedničkih napora i pritisaka (povećane CEEF penzije, lakši uvjeti, povećani fondovi za zdravstvenu skrb i njegu itd).