Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

3.8.2014. 20:26
Berlin
 

In the wake of Gaza conflict, 'Jews attacked in the streets of Berlin like in 1938'


Kao posljedicu konflikta u Gazi  "Židove napadaju na ulicama Berlina kao što je to bilo 1938". 


Tuesday, 29 July 2014


BERLIN (EJP)---Israel’s ambassador to Germany, Yacov Hadas-Handelsman, said ‘’they pursue the Jews in the streets of Berlin… as if we were in 1938,’ as Jewish people have been attacked and abused on the streets of Germany in the last two weeks. The current conflict between Israel and Hamas in Gaza has prompted a worrying rise in anti-Semitism in several countries of Europe in the last few days.


Izraelski ambasador u Njemačkoj Yakov Hadas-Handelsman je rekao " oni napadaju Židove na ulicama Berlina u posljednja dva tjedna  kao što je bilo 1938. Sadašnji sukob između Izraela i Hamasa u Gazi je  pomogao zabrinjavajući porast antisemitizma,  posljednjih nekoliko dana,  u nekoliko zemalja Europe. Ubilački slogani koji datiraju iz vremena Hitlera se pjevaju u proPalestinskim demonstracijama u Njemačkoj "Židove u gasne komore".


Policija u Berlinu je zabranila slogane sa rasnom mržnjom koji se ponavljaju  kao u dane  nacizma. Policajci su trebali zaštiti izraelske turiste za vrijeme vikenda, kada su skinuli njihove  "kipa" i vikali "Židovi, Imat ćemo vas". Četrnaest ljudi je uhićeno u Essenu zbog sumnje da su planirali napad na sinagogu. Imam u berlinskoj džamiji je pod istragom jer je poticao Muslimane da ubijaju "cionističke Židove".