Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

8.8.2014. 22:00
Savez Jevrejskih opština Srbije raspisuje konkurs
 

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE
RASPISUJE


58. NAGRADNI KONKURS za radove sa jevrejskom tematikom


Iz oblasti:


1) KNjIŽEVNOST (roman, pripovetka, pesme)


2) NAUČNI RAD


3) MEMOARI I HRONIKEŽiri dodeljuje tri nagrade. Žiri može odlučiti da nagrade dodeli i drugačije.


Radove slati pisane na srpskom ili srodnim jezcima, kucane mašinom ili na kompjuteru, u dva primerka koji se ne vraćaju. Autori ne mogu konkurisati sa radovima koji su već objavljeni ili nagrađeni na nekom drugom konkursu.


Radovi se dostavljaju potpisani šifrom sa priloženom drugom zatvorenom kovertom sa razrešenjem šifre.


Krajnji rok za predaju radova je

1. septembar 2014.


Rezultati konkursa će biti objavljeni u listu „Politika“

krajem novembra 2014.


Radove slati na adresu:


SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE (za Nagradni konkurs)

Kralja Petra 71A, POB 30, 11000 Beograd, SRBIJA/SERBIA