Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

12.9.2014. 20:27
novosti iz Claims conferencije
 

prenosimo sa WEB stranice www.claimscon.org

Claims Conference Reaches Landmark Agreement with Germany to Assist Child Survivors of the Holocaust

Claims konferencija je  dogovorila s Njemačkom

pomoć  za djecu koja su preživjela Holokaust


“Jewish children were in constant fear of death during the Holocaust.  As you can imagine, this distress and the horrors of the Shoah have permeated so many aspects of their lives,” said Ambassador Stuart Eizenstat, Claims Conference Special Negotiator. Photo: Memorial de la Shoah, Paris


The Claims Conference has reached a landmark agreement with the German Finance Ministry under which the organization and the German government will together provide assistance to Jewish child survivors of the Holocaust.

“The joint fund will recognize survivors worldwide who were in camps, ghettos, hiding and false identity for psychological and medical trauma caused during their deprived childhoods,” said Claims Conference President Julius Berman. The fund is expected to become operational on January 1, 2015, and details will be made available after approval by the German Bundestag and the Claims Conference."Židovska djeca su bila u stalnom smtnom strahu tokom Holokausta.Možete zamisliti kako su taj šok i užas Holokausta utjecali  na mnoge  aspekate njihova života" rekao je ambasador Stuart Eizenstadt, specijalni pregovarač Claims konferencije.

Claims konferencija je  sklopila dogovor s njemačkim ministrom financija ,  koji će zajedno s njemačkom vladom osigurati potporu židovskoj djeci koja su preživjela Holokaust.


Zajednički fond će "prepoznati" preživjelu djecu  koja su bila u logorima, getima, sakriveni ili imali krivi identitet i zbog toga su doživjela psihološke i medicinske traume u svom  "ukradenom" djetinjstvu" rekao je predsjednik Claims konferencije Julius Berman O čekuje se da će Fond početi radom 1.siječnja 2015, a detalji će biti poznati nakon  odobrenja od strane njemačke vlade i Claims konferenccije .


Pravo na specijalno jednkratno plaćanje imati će oni  koji su preživjeli Holokausta,  a bili su djeca rođena 1. siječnja 1928 ili kasnije,  i koji su bili u koncetracijskim logorima  ili  getima ili su bili najmanje 6 mjeseci pod nacističkom okupacijom ( ili 12 mjeseci u zemljama koje su bile suradnice nacističke osovine npr. NDH), koji su bili  sakriveni ili su  imali krivi identitet....

  

 

Arhiva vijesti

 Rujan (September) 2014
Francuska
Vatikan je donirao sredstva za očuvanje Auschwitza
Govor Netanyahua u UN
Italija
Italija
Sretan rođendan Vera Zoričić
Imigranti u Izrael
porijeklo aškenaških Židova
Populacija u Izraelu
Sretna Nova godina
Važna knjiga: Patrick Henry: Jewish resistance against the nazis
Predsjednik Barroso čestita Rosh hashana
Čestitka Pape za Rosh Hashana
Klub
Posjeta Jevrejskoj opštini u Tuzli
Njemačka
Ženska sekcija
Čestitka iz Yad Vashema
Počast policajcu koji je u Švicarskoj spašavao Židove
Švicarska
EU i antisemitizam
Knjiga o židovskim grobljima u Italiji
Njemačka- Merkel u demonstracijama
Dani židovske kulture
Mađarska
O Holokaustu
novosti iz Claims conferencije
Velika Britanija
Košice, Slovačka
Slovačka
Obama i Izrael
Novi broj magazina "Ruah Hadaša"
Grčka
GENETIKA AŠKENAĆKIH ŽIDOVA
Njemačka
Beograd
London
Švicarska
Svjetski židovski kongres
Simpozij o traumama djece u Holokaustu- Berlin
Njemačka priznaje patnje djece u Holokaustu
Demonstracije u Frankfurtu
Ponovno otvoren Židovski muzej u Brusselsu
Muzej u Šangaju
Europski dan židovske kulture u Zagrebu
Europski dan židovske kulture 2014
DANSKA
vijesti iz Europe (EJC)
Europski Židovski Kongres o opasnosti u Europi