Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

1.12.2014. 14:55
Jeruzalem
 

Hate crime attack at Jerusalem bilingual school

Napad mržnje na bilingvalnu školu u Jeruzalemu


The Max Rayne Hand in Hand School, which serves more than 600 Arab and Jewish pupils from throughout Jerusalem, was set on fire and spray painted with racist graffiti, the Jerusalem Post reports.
The suspected hate crime sparked condemning reactions from lawmakers and Knesset members.


U Hand School u Jeruzalemu u kojoj se nalazi više od 600 arapskih i židovskih đaka je podmetnut požar i  napisani su rasistički grafiti.Gradonačelnik Jeruzalema Nir Barkat je osudio napad i kazao: "Ne možemo dozvoliti piromanima i nasilnicima da uzmu zakon u svoje ruke i naruše način našeg života.Nastaviti ćemo osuđivati ekstremiste i napraviti ćemo sve da obnovimo mir u Jeruzalemu".

...Ministar edukacije Shai Piron je kazao..."Činjenica da je  šteta učinjena na tom mjestu je strašna poruka za izraelsko društvo - to je napad koji  ranjava  u "srce" odnose između Židova i Arapa u Izraelu"..  • Graffiti sprayed on Tel Aviv synagogue

  • Grafiti na sinagogi u Tel Avivu

The outer wall of a synagogue in Tel Aviv was spray-painted with the comment, “In a place where a Jewish state bill will be legislated, books will be burned,” and a pile of burnt books left at the site, the Jerusalem Post reports.Rabbi Ariel Konstantyn, who heads the Orthodox synagogue, which is known for its inclusive and tolerant outlook, labeled the attack as “anti-Semitic,” and said he suspected that the vandalism was carried out as a response to the arson attack on a Jerusalem bilingual school on Saturday.


Na vanjski zid sinagoge u Tel Avivu je napisano sprejem: To je mjesto gdje će se naplatiti račun za židovsku državu, knjige će biti spaljene" i nacrtane su knjige koje gore.  Rabin Ariel Konstantyn, koji  vodi ortodoksnu sinagogu, a koji je poznat po svojim tolerantnim pogledima,označio je napad kao "antisemitski" ismatra da je to odgovor, za napad na bilingvalnu školu u Jeruzalemu....