Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

3.12.2014. 22:50
Engleska
 

UK holds first Jewish comedy festival

 UK organizira  prvi židovski festival komedije


Britain’s first Jewish comedy festival was launched Saturday night at London’s JW3 cultural centre with a week-long programme of Jewish humour, fashioned to the unique sensibilities of an Anglo-Jewish audience.The project is the creation of Raymond Simonson, chief executive of JW3. “I love comedy and I was brought up on American Jewish comics, from Milton Berle to Woody Allen,” the cultural curator explained. “I think Jewish humour is very important in saying who we are as a people, from persecution in ghettos or Stalinist Russia. We’ve usually found something funny to say about it.”


U nedelju je otvoren prvi "Židovski festival komedije" u londoskom židovskom Kulturnom centru. To će biti tjedan židovskog humora uz jedinstveni senzibilitet prema anglo-židovskoj publici. Projekt je napravio Raymond Simonson  izvršni direktor.  Rekao je: "Ja volim komediju i rastao sam uz  američke židovske komičare od Miltona Berlea do Woody Allena. Mislim da je židovski humor veoma važan i da govori tko smo mi - od progona u getima ili u staljinističkoj Rusiji. Mi obično možemo reči  nešto smiješno o tome".