Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

6.1.2015. 21:13
Izrael-Japan
 

After decades of distance, Japan and Israel establish closer ties

By Cnaan Liphshiz


NAKON DESETLJEĆA "DISTANCE" IZRAEL I JAPAN USPOSTAVILI SU BLISKE VEZE


Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, left, meeting Japanese Prime Minister Shinzo Abe in Tokyo, May 14, 2014. (Kobi Gideon/GPO)


TOKYO (JTA) — Reading his Japanese-language newspaper over breakfast, Rabbi Mendy Sudakevich spotted an ad for a self-help DVD titled “Get rich like the Jews.” “Almost anywhere else in the world, such an ad” — published in several widely read Japanese dailies — “would have been deemed anti-Semitic incitement,” noted Sudakevich, an Israel-born Chabad emissary who settled in Tokyo in 2000. But in Japan, he and others said, it’s something akin to a compliment.


Tokio. Rabin Mendy Sudakovich (rođen u Izraelu, a nalazi se u Tokiju od 2.000) je prilikom čitanja japanskih novina primjetio reklamu : "postani bogat kao Židov". Svudje drugdje na svijetu to bi se smatralo antisemitizmom, ali se u Japanu to smatra komplimentom.


Japanska vlada, koja se uglavnom pozitivno odnosi prema Židovima,  aktivno je tražila jače ekonomske veze s Izraelom. To se osobito osjeća sada kada nema više ovisnosti o arapskoj nafti, jer je Amerika povećala proizvodnju energenata, a Japan smanjio ovisniost o fosilnim gorivima. U 2014. godini trgovina između Izraela i Japana porasla je za 9,3% tj.na 1.75 milijarde dolara. Pojačana je suradnja na istraživanjima, trgovini, turizmu kao i na sigurnosti...