Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

25.1.2015. 20:53
Nizozemska
 

Dutch Jews demand troops near synagogues

January 23, 2015

Židovi u Nizozemskoj traže vojnu (zaštitu) blizu sinagoga


THE HAGUE, Netherlands (JTA) — Dutch Jews asked their government to post troops outside synagogues to match security measures in France and Belgium. The plea came in letters addressed to mayors by officials from a number of Jewish communities in the Netherlands following an Islamist’s slaying on Jan. 9 of four Jews at a kosher supermarket near Paris, the De Telegraaf daily reported Thursday.


Nizozemski Židovi su tražili od svoje vlade da postavi vojnike kod sinagoga kako bi postigli mjere zaštite koje su na snazi u Francuskoj i Belgiji. Zahtjev je došao u pismima brojnih židovskih zajednica u Nizozemskoj, nakon što su u napadu na košer supermarket u Parizu ubijena 4 Židova.


Sada, kada su židovske "mete" u Belgiji i Francuskoj čuvane od vojske, mi tražimo isto u Nizozemskoj, rečeno je u pismu. Dutch Israelite Religious Community (NIK), jer prijetnja je ista. Neke sinagoge imaju policijsku zaštitu a druge naoružane stražare, a posjeta je sinagogama zbog nesignurnosti smanjena.


Nekoliko stotina, uključujući i Židove i Muslimane, u Amsterdamu je sudjelovalo na komemoraciji žrtvama napada u Parizu, a organizirana je od međureligijske grupe  "Salaam-Shalom". Gradonačelnik Eberhard van der Laan vodio je skup i tražio minutu šutnje za žrtve napada. Komemoracija je održana i u Brusselsu, a  organizirana je od European Jewish Association lobby grupe....