Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

28.1.2015. 17:37
Kubanski Židovi
 

For Cuban Jews, improved ties to U.S. may not resolve central challenges

Za kubanske Židove bolje veze s USA ne mogu riješiti glavne probleme.


HAVANA (JTA) – On a recent Friday night inside this city’s Beth Shalom synagogue, Aliet Ashkenazi, 25, stood draped in a blue-and-white prayer shawl leading prayers in a mix of Spanish and near-perfect Hebrew. It was the first time she had ever led services – a feat considering she converted to Judaism seven years ago after discovering her father was Jewish.


Prošlog petka navečer u gradskoj sinagogi  Bet Shalom  je  Aliet Ashkenazi (25)  stajala  umotana u plavo-bijeli molitveni šal i vodila molitvu na mješavini španjolskog i hebrejskog jezika. To je bilo prvi puta da je vodila molitvu nakon što je prije 7 godina željela konvertirati na Judaizam zato  što je otkrila da joj je otac Židov. Sinagoga ima 300 mjesta i skoro je bila puna, ali većina su bili Amerikanci, turisti iz Amerike. Nakon njihova odlaska  grupa se smanjila, bilo je nekoliko mladih u prvim redovima,  a oni "sijedi" bili su  otraga. To je uobičajena slika za oko 1.500 kubanskih Židova- da velike grupe stranih gostiju nahrupe noseći kofere pune odjeće i lijekova,  a nakon odlaska ostavljaju smanjenu  kubansku Ždovsku zajednicu.Pred mjesec dana,  od kako su USA i Kuba najavili obnavljanje diplomatskih odnosa, nakon pet dekada optužbi i nepovjerenja, ostalo je nejasno kako će se to odraziti na klubansku Židovsku zajednicu,  koja se trostruko smanjila nakon Revolucije 1959. godine, kada ih je bilo 15.000. " Ako će biti bolje u Kubi biti će bolje i za Židove" rekla je Ida Gutzstat, direktor B'nei B'rith lože , vezane uz sefardsku sinagogu.


  Zajednicu pomažu tisuće Židova koji su napustili Kubu nakon revolucije,  pa sada mogu slati veće iznose  nego ranije. Iako Židovi u Kubi prolaze kroz istu depresiju kao ostali Kubanci i imaju restrikcije u hrani i plaćama, Židovska zajednica u cjelini prima više, npr. ima  nesmetani prilaz internetu, mladi imaju  čak PlayStation and Nintendo Wii. Židovske organizacije  (od 1991) omogućuju da Bet Shalom opskrbljuje članove zajednice hranom u petak i subotu , imaju apoteku itd. Neki se brinu da je internacionalna humanitarna pomoć stvorila kulturu ovisnosti....


Adela Dworin, predsjednica Bet Shalom i Židovske zajednice je  vezana uz Vladu, te  smatra da je katkada štetna zavisnoist od njene financijske pomoći , koja bi  trebala biti direktna a Židovi  nezavisni. Židovska zajednica je uživala potporu predsjednika Raul Castro  koji je posjetio  Bet Shalom za Hanuku, a postoje još 2 sinagoge u Havani i manje zajednice   u Santa Clara, Camaguey, Cienfuegos and Guantanamo.


Najveća privilegija Židova u Kubi bila je da su  od 1992, kada je ustav proglasio  slobodu vjeroispovjesti , mogli  otići u Izrael, npr. to je 2013. učinilo njih 72. Većina emigranata je bila stara samo 20 ili 30 godina, što smanjuje zajednicu tako da  u njihovoj nedjeljnoj školi ima samo 168 studenata,  svih dobi. No  povećava  se broj onih koji konvertiraju u Židove, pretežno iz obitelji iz mješovitih brakova...