Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

29.1.2015. 0:09
Dječji fond
 

Prenosimo obavijest Claims konferencije o posebnom "Dječjem fondu" koji je upravo odobren od Njemačke vlade,   za Židove koji su u dječjoj dobi  ( rođeni 1.1.1928 ili kasnije) bili izloženi stradanjima u logorima, getima,bili  sakriveni ili pod krivim identitetom.


Ovo je originalni tekst:


Child Survivor Fund


Applications have been mailed to approximately 70,000 survivors around the world who the Claims Conference believes may be eligible for its new Child Survivor Fund. The Claims Conference gathered information about these survivors from other compensation programs......The Claims Conference believes that approximately 70,000 to 75,000 survivors around the world will be eligible for the payment.


Individuals who did not receive an application form in the mail but wish to apply to the Child Survivor Fund may obtain application forms beginning February 1, 2015 from our website or by contacting the Claims Conference on that date.


Claims konferencija  šalje upitnike na kućne adrese.

Svaki upitnik je lični i može ga ispuniti samo onaj na čije ime glasi ( Child survivor Fund-Personalized Application Form A)

Traže se osnovni podaci o osobi  i  da se odgovori  na jedno od  pitanja  o  tome gdje je bio za vrijeme holokausta.  Potpisani upitnik se vraća  Claimsu.

Za one koji ispunjavaju uvjete,  a nisu primili upitnike ( tj.nisu u evidenciji Claimsa) postoji mogućnost da nakon 1.veljače "skinu"upitnik sa WEB stranice www.claimscon.org 


Na WEB stranici www.claimscon.org  objavljeni su svi detalji i uvjeti, a  objavljeni su  i u glasilima Židovske općine.