Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

25.3.2015. 7:59
Lauder i antzisemitizam
 

Ron Lauder: Anti-Semitism in Europe akin to 1930s
WJC head tells congressional committee that US cannot sit idly by as attacks targeting Jews on the up

By AFP and Times of Israel staff March 25, 2015

Ron Lauder: Antisemitizam u Europi je sličan kao triedestih godina.Predsjednik Svjetsklpog Židovskog kongresa je  kazao da USA ne može "mirno sjedjeti" u vrijeme kada se napadi na Židove pojačavaju
Ronald Lauder, President of the World Jewish Congress speaks during an interview with The Associated Press in Berlin, Saturday, Sept. 13, 2014.(Photo credit: AP/Markus Schreiber)


A prominent Jewish figure urged the United States on Tuesday to beware of surging anti-Semitism in Europe and warned that seven decades after World War II Jews on the continent are having to look over their shoulders once more


P oznati Židovski lider je,  u utorak,  urgirao da USA treba biti svjesna o povećanom antisemitizmu u Europi i upozorio da se sedam  dekada nakon II. svjetskog rata,  Židovi se trebaju ponovno  "osvrtati preko ramena". Lauder je rekao kongresnom komitetu u Washingtonu da USA ne trebaju mirno sjediti nakon takovih događaja kao što je posljednji napad u Francuskoj, naglašujući rastuće opasnosti.

" Ponovno, slično kao u 30-tima, Židovi žive u strahu. USA mogu i trebaju glasno i jasno osuditi takvo zlo kao što je mržnja koju radikalni Islam ima prema Židovima.  USA treba voditi u  borbi  protiv jačanja i terora radikalnog Islama .


Židovski Svjetski kongres (WCJ) predstavlja židovske zajednice u 100 zemalja.  Njegov predjednik Lauder, zajedno sa Rogerom Cukiermanom  ( liderom francuskih Židova) i Danom Asmussenom ( vođom Židova u Danskoj) je rekao da  su antižidovski napadi pogodili Francusku , u Parizu i Toulousu , kao i u Kopenhagenu. 


Asmussen:"Dansko društvo nije  sada i nikada nije  bilo antisemitsko i mnoge prijetnje kojima se susreću danski Židovi, kao i u ostaloj Europi , dolaze od marginaliiziranih i  radikaliziranih Muslimana, a to je mali dio svih Muslimana koji se nalaze u Danskoj." 


Cukierman smatra  da "To je rat protiv  zapadne moderne civilizacije, a Židovi se smatraju od strane  "đihađista" povoljna meta". Ali Židovi nisu jedina meta - to su vojnici,policajci, žene, novinari  itd., koji su također napadani i ubijani.

Nakon napada u Parizu u siječnju kada je ubijeno 17 ljudi, Francuska je na najvišoj razini alarma s tisućama policajaca i vojnika raspoređenih na osjetljivim mjestima kao što su novinarske kuće i sinagoge.,....