Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

9.4.2015. 19:57
Europski parlament o antisemitizmu
 
Working Group meeting on Antisemitism in the European Parliament urged MEPs to take actionO n Wednesday, March 4,2015, the European Jewish Congress (EJC),as members of the Advisory Board for the European Parliament Working Group on Anti-Semitism, took part in an official meeting held to urge Members of the European Parliament (MEP) and the European Union institutions to take viable measures to secure the safety of European Jewry and combat rising anti-Semitism. The meeting was chaired by Spain’s former minister of justice and MEP, Juan Fernando Lopez Aguilar, alongside Vice-Chair, Cecilia Wikström MEP.....

Europski židovski kongres (EJC) sudjelovao je kao savjetodavni odbor na sastanku Europskog parlamenta- Radne grupe za antisemitizam. Cilj sastanka bio je da potakne i urgira da članovi Europskog parlamenta i institucije Europske unije  poduzmu mjere za osiguranje sigurnosti europskih Židova i da se bore protiv antisemitizma.


 Sastanku je predsjedavao nekadašnji španjolski ministar J.F.L, Aquilar uz brojne druge parlamentarce i predsjednika Centralnog odbora Židova u Belgiji Baron Klenera, koji je izrazio razočaranje zbog događaja za židovsku zajednicu  samo nakon 70 godina od oslobođenja od nacizma. Izdali su i izvještaj o incidentima širom Europe i porastu  antisemitizma....