Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

11.5.2015. 0:46
Europska organizacija preživjelih
 

U Amsterdamu je od 1-4 svibnja ove godine održan sastanak Izvršnog odbora EUAS-a- "European organization of Holocaust survivors".


Ovaj sastanak je organiziran nakon uspješne svjetske konferencije u Berlinu i značajnog sastanka Izvršnog odbora Svjetske federacije u Los Angelesu. Na sjednici je sudjelovala dr.švob melita koja je sekretar organizacije ( predsjednik Max Arpels Lezer ).


Europska organizacija je raspravila veoma važna pitanja koja se odnose na položaj i probleme Židova u Europi, ali i potrebe za strukturnim promjenama u samoj organizaciji.


Predložene su značajne promjene i donesen prijedlog novog statuta organizacije. Najvažnija promjena odnosi se na uključenje druge generacije ( 2G) tj. djece onih koji su preživjeli holokaust.


Predloženo je da se slijedeća godišnja konferencija  održi u Zagrebu 2016. godine te da se za tu priliku pripremi program koji će uvažiti  promjene ali i omogućiti bolju suradnju velikog broja europskih organizacija.