Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

11.5.2015. 22:13
konkurs
 

Pr imili smo iz Saveza jevrejskih opština Srbije slijedeću informaciju:


SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE

R A S P I S U J E


59. NAGRADNI KONKURS


za radove sa jevrejskom tematikom

Iz oblasti:

1) KNJIŽEVNOST (roman, pripovetka, pesma)

2) NAUČNI RAD

3) MEMOARI I HRONIKE


Žiri dodeljuje ukupno tri nagrade.

Žiri može odlučiti da nagrade dodeli i drugačije.


Radove slati pisane na srpskom ili srodnim jezicima, kucane mašinom ili na kompjuteru, u dva primerka koji se ne vraćaju.


Autori ne mogu konkurisati sa radovima koji su već objavljeni ili nagrađeni na nekom drugom konkursu.


Radovi se potpisuju šifrom i dostavljaju uz drugi zatvoreni koverat sa razrešenjem šifre.


Krajnji rok za podnošenje radova je 31. avgust 2015.

Rezultati konkursa biće objavljeni u listu „Politika“ krajem meseca novembra 2015.


Radove slati na adresu:

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE / za Nagradni konkurs /

Kralja Petra 71 a/ III, POB 30, 11000 BEOGRAD