Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

23.5.2015. 22:47
Chagal
 


Belarus City Links Chagall to Lost Jewish CultureIf it weren’t for Marc Chagall and his paintings of rabbis and fiddlers, goats and lovers floating above its rooftops and church spires, Vitebsk would be just an obscure provincial city in Belarus, a country that remains eerily frozen in a Soviet-era past.


Kada ne bi bilo Marca Chagala i njegovih slika rabina i svirača i ljubavnika koji plove iznad krovova i tornjeva crkve, Vitebsk bi bio samo  provincijski gradić u Belorusiji, zemlji koja je ostala "zamrznuta" u prošlosti Sovjetske ere.... Nema ništa što bi podsjećalo da je u prvoj dekadi 20.stoljeća grad bio  pola židovski, ortodoksni i kasnije cionistički. Mnogi su napustili  grad nakon boljševičke revolucije 1918: Chagall, Kasimir Malevich. Nakon 11.srpnja 1941. kada su nacisti okupirali grad, oko 16.000 Židova je zarobljeno u getu i sistematski masakrirano.


Za 4.000 Židova koji danas žive u Vitebsku, Chagall drži  ključ svijeta koji je nestao.....Danas sve što je ostalo od nekadašnjeg susjedstva Chagalla je jednokatni dječji dom koji je danas muzej tradicije i kulture. "Chagall art Center" ima kolekciju njegovih grafičkih radova . Chagallovo nasljeđe sa danas javno priznaje,  ali je za to trebalo dugo vremena.,,   Tek 1987.  na stogodsišnjicu njegovog rođenja, kada je "glasnost" skinula tabue, priređena mu je u Moskvi izložba, ali je u Vitebsku njegovo ime još bilo vezano uz etiketu  "On je cionist"..


 
A Chagall je  sve do svoje smrti na jugu Francuske 1985.  pokazivao veliku ljubav za svoj rodni grad, koji mu je bio stalna inspiracija i uvijek je govorio da je  rusko-židovski slikar i čak je nazivao Paris svojim drugim Vitebskom.