Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

2.9.2015. 0:24
Slovenija
 

Slovenian synagogue named national cultural landmark

Slovenska sinagoga je proglašena nacionalnim kulturnim dobrom

August 31, 2015


The Maribor Synagogue on Friday was granted the status by government decree, according to the Jewish Heritage Europe website, citing Slovenian media reports. The synagogue was built in the 14th century, or as early as the late 13th century, and is among the oldest preserved synagogues in Europe.


Since 2011 it has operated as the Center for Jewish Cultural Heritage-Synagogue Maribor after being opened in 2001 following restoration work as a Jewish heritage center administered by the Maribor Regional Museum. City and state funding paid for the restoration.


Sinagoga u Mariboru je  dekretom vlade dobila status kulturnog dobra, prema WEB stranici "Jewish heritage Europe". Sinagoga je građena u 14 stoljeću ili čak ranije,  krajem 13 stoljeća i predstavlja jednu od najstarijih očuvanih sinagoga u Europi. Bila je 1501. pretvorena u crkvu i tako je ostala do 18.stoljeća, a onda je u 19. stoljeću upotrebljavana kao skladište.


Od 2011 godine djeluje kao Židovski kulturni centar. Kada je bila otvorena 2001. godine,  nakon restoracijskih radova,  bila je pod upravom  muzeja u Mariboru, a grad i država su platili za njenu obnovu.