Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

5.9.2015. 20:06
učenje o Holokaustu
 

Prenosimo sa "Hrvatskog povijesnog portala" obavjest o organiziranju seminara za učitelje i nastavnike  koji će poučavati o holokaustu u hrvatskim školama.


Udruga preživjelih holokausta u Hrvatskoj  pozdravlja  aktivnost i nudi svoju suradnju.


Treći zajednički stručni skup AZOO-a i Memorial de la Shoah „Prenošenje povijesti holokausta“U Parizu će se od 23. do 26. studenoga 2015. godine održati treći zajednički stručni skup Agencije za odgoj i obrazovanje i Memorijala holokausta (fr. Mémorial de la Shoah).


 Stručni skup Prenošenje povijesti holokausta organizira se za učitelje i nastavnike iz Hrvatske temeljem sporazuma o suradnji između Memorijala holokausta i Agencije za odgoj i obrazovanje, potpisanog 2012. godine.


Cilj stručnog skupa je omogućiti sudionicima da prošire već postojeće vlastito znanje o holokaustu kroz detaljan uvid u različite aspekte stradanja Židova i Roma u razdoblju prije i za vrijeme Drugog svjetskog rata, u nacističkoj Njemačkoj te višijevskoj Francuskoj, ali i da usavrše svoje vještine poučavanja o ovoj temi primjereno dobi i predznanju svojih učenika.


 Sastavni dio seminara su i vođeni obilasci stalnog postava Memorijala u Parizu te područja logora i Memorijala u Drancyju.


Skup se svake godine organizira za 18 sudionika, koji se biraju temeljem natječaja koji raspisuje AZOO.


U nastavku ove obavijesti nalaze se obrasci i upute za prijavu. Krajnji rok za prijavu na natječaj je 15. rujna 2015.godine.


Autor: Loranda Miletic