Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

27.10.2015. 17:33
Recepti iz Holokausta
 

A notebook of recipes written during the Holocaust by a Jewish woman interned at the Bergen-Belsen concentration camp is among numerous documents at the Masua Institute for Holocaust Studies that is soon to be made available online. Bilježnica sa receptima koje su napisale,  u vrijeme Holokausta, židovske žene u logoru Bergen- Belsen,  nalazi se među brojnim dokumentima koji će biti dostupni na internetu od strane Masua instituta za studij Holokausta koji se nalazi u Kibbutz Tel Yitshak,u kojem je pokrenut projekt, u suradnji s Holokaust muzejom u Washingtonu,  digitalizacije dokumenata iz ere Holokausta.


Bilježnica,  napisana u logoru Bergen-Belsen,  sadrži brojne recepte napisane od židovskih žena u nastojanju da sačuvaju svoje kulinarske i kulturne vrijednosti. Ta je bilježnica, zajedno s drugim dokumentima ,  stigla u Institut  iz Europe , od osoba koje su preživjele Holokaust i  od njihovih obitelji i pokazuju  židovski život prije i tokom Holokausta.