Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

29.10.2015. 8:11
Belgija i izbjeglice- Piše Lillian Sedman
 
Lillian Seidman ( ICJW Europe) na Facebooku piše:


Europe: Refugees break out of camps, win solidarity

On Sunday 27 September, more than 15 000 people from all age hold, in the streets of Brussels, a demonstration of solidarity towards the refugees. It was initiated under the Civic Platform Support and Refugees Welcome organization  There was a petition that collected more than 10 000 signatures for a worthy reception of refugees throughout their procedure.

I participated to that demonstration representing the Council of Jewish Women under the umbrella of the CCOJB (Committee of coordination of the Jewish organizations in Belgium).Europa: Izbjeglice su izašle iz  kampova, pobijedila je solidarnost


U nedjelju 27 .rujna je više od 15.000 osoba svih dobi održalo,  na ulicama Brusselsa,   demonstracije solidarnosti sa izbjeglicama. Bila je peticija koja je sakupila više od 10.000 potpisa da se izbjeglice dobro prihvate.  


Lillian  Seidmann je sudjelovala u ime  Councila of Jewish women. 


Postoje pomiješni osjećaji u Židovskoj zajednici  ali smatraju  da treba poduprti  akcije belgijskih državljana  i uzeti u oibzir da su i  naši preci nekada bili izbjeglice.