Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

22.1.2016. 0:01
Papa u Rimskoj sinagogi
 

P ope Francis, in visit to Rome synagogue, calls for end to religious violence


(JTA) — Making the third visit ever by a pope to Rome’s Great Synagogue, Pope Francis and Jewish leaders condemned violence in the name of religion and said the extraordinary rapprochement between Jews and Catholics over the past 50 years should serve as a model for other faiths.  “Conflicts, wars, violence and injustices open deep wounds in humanity and call on us to reinforce the commitment to peace and justice,” Francis said Sunday.

Prilikom posjete ( to je treća posjeta Pape koja se ikada dogodila) Rimskoj velikoj sinagogi, papa Franjo  je zajedno sa židovskim vođama osudio nasilje u ime religije i kazao da  izvanredno slaganje između Židova I Katolika u posljednjih 50 godina treba služiti kao model za druge vjere.  Papa je rekao "Konflikti,  nasilje i nepravda otvaraju duboke rane u humanosti i pozivaju nas  da obnovimo  privrženost miru i pravdi". Nasilje nekog čovjeka prema drugom čovjeku je suprotno svakoj religiji, a osobito za tri velike monoteističke religije. Svako ljudsko biće  stvoreno od Boga je naš brat bez obzira na svoje porijeklo ili religijsko vjerovanje.Glavni rabin Rima Riccardo Di Segni je kazao  da se "fanatičnom vizijom inspiriranom  religijom"   opravdava nasilje i terorizam na Srednjem Istoku, Europi  i na drugdje u svijetu..Posjeta pape se događa pola stoljeća nakon što je Vatikan objavio deklaraciju "Nostra Aetate, kojom je formalno otvoren Katoličko-Židovski dijalog......