Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

4.2.2016. 17:07
Zimovanje
 

I ove godine , po deseti puta, osobe koje su preživjele Holokaust u Hrvatskoj (i danas su u svojim osamdesetim i devedesetim godinama) provesti će sedmicu dana na Jadranskoj obali u programu "Cafe Europe" Claims konferencije.


Program je svesrdno prihvaćem u židovskim općinama Hrvatske, a osobito u Židovskoj općini Zagreb,  u kojoj se nalazi najveći broj članova  Udruge preživjelih holokausta,  koja je organizator zimovanja.


 Program  je prilagođen njihovoj dobi i zdravstvenom statusu, a obiluje rekreacijom, predavanjima, šetnjama, muzikom i društvenim igrama.


Organizira se i niz aktivnosti i tokom cijele godine pa smo tako imali predavanja, tečajeve za kompjutere, plesne grupe,izlete
 

 a sada su osobito popularne rekreacijske vježbe pod stručnim nadzorom, prilagođene starijoj dobi.


Mnogi bi se, pa i mlađi , željeli priključiti našem programu,  no nažalost mi smo ograničeni ugovorom i sredstvima određenim za osobe koje su preživjele holokaust,  ali ćemo rado pomoći da se organiziraju druge grupe za  aktivnosti i  rekreaciju i staviti na raspoloženje opremu koju smo nabavili za tu svrhu.

Polaskani smo interesom za naše aktivnosti  i  za naše oblike  i inicijative organiziranja i nadamo se i drugoj  međugeneracijskoj suradnji, o čemu će biti govora i na predstojećoj Europskoj konferenciji EUAS-a ( European Association of Holocaust survuvors) ove godine u Zagrebu, kao što smo organizirali i 2012 godine (slika)