Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

13.2.2016. 10:31
novosti iz medicine
 

A new Israeli-developed bandage aims to save lives in cases of severe bleedings, where conventional treatment procedures could fail to stop a deadly hemorrhage.

Novi zavoj  za rane,  kojeg je razvio Izrael,  može spasiti život uslučajevima teškog krvarenja, kada konvencionalni tretman ne može zaustaviti smrtonosnu hemoragiju.


Prema  Yuval Yaskil-u, vlasniku   CEO, CSC, ovaj zavoj kojeg nazivaju  WoundClot",   ne samo da zaustavlja teško krvarenje u nekoliko minuta, bez  primjene  pritisak na ranu, već i pomaže prirodni proces krvnog zgrušavanja.  Slučajevi teškog nekontroliranog krvarenja česti  uzrok su smrti u borbama.


 Dok tradicionalni medicinski protokol u takvim slučajevima uključuje pritisak na ranu da bi se zaustavilo krvarenje i utrka da pacijent  stigne u bolnicu, ali u slučajevima kada je  rana na vratu i glavi pritisak na ranu ne djeluje. 


Taj novi proizvod dozvoljava tretman teških krvarenja   na licu mjesta, ali to nije dovoljno,  jer katkada trebaju sati da pacijent stigne u bolnicu, ali suhi " WoundClot" ( izgleda kao ostali zavoji)prema  Dr. Eliyahu Grossu,  objašnjava da  taj  zavoj ima jedinstvenu kemijsku strukturu koja omogućava apsorpciju velike količine  krvi i zatim se pretvara u stanje gela, te  se tako ubrzava proces zgrušavanja na rani i zaustavljanje krvarenja.