Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

25.3.2016. 21:56
purim
 

Purim invites all Jews to write their own stories

(JTA) —This week’s Purim holiday offers a good opportunity to reflect upon the challenges confronting Judaism in North America — a Diaspora, like ancient Shushan, where Jews enjoy enormous influence and achievement in a multicultural society but where Jewish well-being seems far from secure.Ovaj tjedan praznik Purima nudi dobru priiliku da se  pogleda na izazove koje ima Judaizam u Sjevernoj Amnerici- kao u  starom Shushanu, gdje su Židovi imali veliki utjecaj i postigli multikulturalno društvo ali gdje   dobrobit Židova  nije bila sigurna. Opasnost ovaj puta ne dolazi od antisemitizma kao od hamana, nego zbog asimilacije u društvo u kojem su sva vrata otvorena za Židove.....