Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

28.3.2016. 20:20
Židovi u Belgiji
 

Who are the Jews of Belgium? A primer
By Cnaan Liphshiz,March 28, 2016 


Reflecting the history of their complicated binational country, the Jews of Belgium form a community that is both defined and divided by its diversity.


Zbog svoje povijesti kao binacionalna zemlja,Židovi u Belgiji imaju zajednicu koja je i definirana i podijeljena  u različitosti.


sinagoga

Priča o dva grada:
Brussels, glavni grad federalne belgijske države ( 11. milijuna stanovnika) i Antwerp- centar najvećeg tržišta dijamata- to su dva "pola" belgijskih Židova. Dvije zajednice su naporedovale u paralelnim stazama nakon što je stvorena Belgija 1839 goidine-kada je uzeta zemlja od Nizozemske na sjeveru i dio Francuske na jugu.te su dvije židovske zajednice tako odvojene jezikom i nazorima tako da se brakovi među njima smastraju kao "mješoviti". Postoji "seceonistička politika" koja traži "Flamansku regiju" a Flamanski Židovi  samostalne i odvojene organizacije. Oni se sukobljavaju i u pitanjima odnosa prema Izraelu.


U Antwerpu koji ima 12.000 Haredi Židova, mnogi su ponosni o ulozi koju njihoiva zajednica ima u Europi i šire. Njezini košer Slauhteri ( košer meso) se traže širom Europe čak i u Rumunjskoj. I Maces se proizvodi u brojnim pekarama u Antwerpu. Na Yom Kippur se Židovski kvart u Antwerpu potpuno zatvori, a na Purim imaju uličnu kostimiranu paradu s muzikom te se to naziva "Jewish Carneval". To se smanjilo nakon bombaških napada.Brussels ima 20.000 Židova ( kao i Antwerp) Židovske grupe koje govore francuski su pretežno sekularne, često ugošćuju eminentne mislioce u svom centru -modernom prostoru koji ma svoj teatar i restoran. U Brusselsu se nalazi jedna od najvećih  i najljepših sinagoga u Europi. Ta zgrada u blizini "Starog grada" je poznata turistička atrakcija. Židovi iz periferije se sele u centar, tako da je zajednica prodala 2 sinagoge i školu u donjem dijelu grada Brusselsa. Bio je atentat na Židovski muzej, koji se nalazi blizu sinagoge, i zajednica je reagorala vrlo "disciplinirano".


Usprkos njihovih razlika obje zajednice dijele istu sudbinu u Holokaustu. Za razliku od Francuske,  gdje su Sefardski židovi imigranti iz Sjeverne Afrike, u Belgiji su  većina Židova Askenazi, koji su stigli tridesetih i četrdesetih godina iz Istočne Europe ili su to  Holokaust preživjeli Židovi Belgije (kojih je bilo 24.000)