Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

4.5.2016. 18:43
Preživjeli Holokausta
 


Prenosimo sa "Jewish Telegraph agency JTA"  i prevodimo cijeli članak  koji se odnosi na osobe koje su preživjele Holokaust , a  žive u Americi, ali se mogu  primijeniti i na naše prilike.


Holocaust survivors’ welfare is a public, private and community responsibility


Briga za osobe koje su preživjele Holokasut je javna i privatna odgovornost  te odgovornost zajednica.  


They survived unimaginable horrors, yet went on to live productive lives, despite the haunting memories, the profound loss and physical scars from years of deprivation. Now many Holocaust survivors need our assistance so they may live their twilight years with dignity in their homes and communities.


Oni su preživjeli nezamislive strahote i ušli  u produktivni život uprkos sjećanja  koje su ih proganjale ,  gubitaka  i fizičkih  ožiljaka iz godina  nestašica. Sada mnogi proživjeli  trebaju našu pomoć tako da mogu preživjeti svoje  preostale godine s dignitetom , u svojim domovima i zajednicama.  Većina preživjelih Holokausta je u svojim 80-tim i 90-tim godinama,  a 25% njih u USA žive u siromaštvu, boreći se da zadovolje osnovne potrebe za hranom, stanovanjem, zdravstvenom skrbi i prijevozom. Mnogi žive sami i nemaju šire obitelji  koja nije preživjela Holokaust. Njihovi partneri koji su ih podupirali nisu više živi. Svaku godinu kada izgubimo mnoge od njih, nalazimo nove koji su u velikoj potrebi za  pomoć.


Kako Holokaust  preživjeli   stare, susreću se  sa izazovima različitim od drugih starih osoba. Neki pate od odgođene pojave post - traumatskog stresa, što im je otežava život  uz pomoć ili u domovima  u kojima je institucionalni život sa uniformiranim osobljem, pravilima i rasporedima,  što ih podsjeća (flash-back) na koncentracijske logore u vrijeme kada su bili zatočeni, pa čak i tuševi mogu podsjećati na gasne komore. Mnoge studije su našle da preživjeli imaju,  češće nego ostali,   strahove i noćne more.


Za mnoge preživjeli su  socijalni servisi  neophodni za njihov život, za njih je važna njega u kući.  Za oko 125.000 osoba,  koje su preživjele Holokaust u USA ,  postoje potrebe za  pronalazak sredstava za  najpotrebnije preživjele. Njemačka vlada preko Claims conferencije  osigurava većinu plaćanja za socijalne servise ali oni trebaju i druge izvore i fondove. Lokalne zajednice  su  poduzele filantropske kampanje i edukacija zajednica što može osigurati potrebna sredstva, oko 30 milijuna dolara na godinu u USA.