Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

12.5.2016. 18:23
DAN NEOVISNOSTI iZRAELA
 
TEL AVIV (JTA) — When Israel entered its 1948 War of Independence, the coastal city of Rishon Lezion was a hardscrabble settlement with fewer than 20,000 inhabitants.As waves of immigrants inundated Israel in its founding years, many were settled in temporary camps on Rishon Lezion’s sandy outskirts. The arrivals braved rainy winters in tents and subsisted on the national food rationing program, which limited Israeli consumption of eggs and meat. Not seven decades later, Rishon Lezion is Israel’s fourth largest city, a bustling hub of nearly 250,000 freckled with malls.


Kada je Izrael ušao 1948.  u rat za neovisnost, grad na obali - Rishon Lezion je imao manje od 20.000 stanovnika.Kada su "valovi" naseljenika ulazili u Izrael , u danima postavljanja njegovog  temelja, mnogi su naselili  privremeni kamp na pjeskovitoj periferiji Rishona. Bili su izloženi kiši i vjetru i programu racionalizacije hrane, kojom se ograničavala u Izraelu konzumacija jaja i mesa.   Niti sedam desetljeća kasnije  Rishon Lezion je četvrti po veličini grad u Izraelu, brzo rastući, s blizu 250.000 stanovnika. 

T aj primjer  odražava meteorski rast koji pokazuje izraelsko društvo u 68 godina od kada je osnovano. Iako Izrael ima
socijalne, kulturne, eligijske i vojne izazove, on je prosperirao ekonomski, tehnološki i vojno. 


Sada  se nacija  sprema  proslaviti  svoj Dan neovisnosti, ovdje je statistika koja to pokazuje njen uspjeh:


Izraelska populacija je narasla deset puta od 1948. Kada je osnovan,  Izrael je imao 806.000,  a danas ima 8,5 milijuna stanovnika od kojih su 75 Židovi.
  U 1948  je oko trećina Izraelaca bila u njemu rođena ili "sabre", danas su tri četvrtine Izraelaca u njemu rođeni. Imigracija ili alija nastavlja doprinositi  povećanju nacije: 30.000 je došlo u 2015: 8.000 iz Francuske,7.000 iz Ukrajine, oko 3.800 iu USA i Kanade. Ukupno je oko 200.000 stanovnika Izraela došlo  iz  USA.


Izraelski gradovi su  rasli. Zapadni Jeruzalem je 1948.  imao manje od 100.000 stanovnika, danas  Jeruzalem ima više d 800.000 stanovnika Više od 100.000 stanovmika ima 16 gradova , preko 200.000 stanovnika ima 8 gradova.


Veći postotak Izraelaca ima celularne telefone nego Amerikanci. U prvim dekadama  imati telefon bio je luksus, a danas ga ima 96% , a poznate su i tehnološke inovacije koje su ga učinile boljim.


Od 1948. izraelska ekonomija je rasla čak brže od populacije. GDP zemlje u vrijeme osnovanja bio je 6.6. biliona (današnjih) dolara. Danas je  blizu 300 biliona na godinu, a u 2010.  je Izrael postao član Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj.


Standard života je također rastao. danas je GDP per capita oko $35.000-6,7 puta veći nego 1948 ( računajući inflaciju). Prije je samo svaki deseti Izraelac ima "air condition" a sada ga ima  njih devet od deset. Ima blizu 3 milijuna automobila, a 1948. ih je bilo samo 34.000


 Izraelske zračne snage su narasle od "nule" do najmoćijih snaga u regiji...


Populacija Ješiva studenata u Izraelu je danas 300 puta veća nego 1948.
danas ima više od 120.000  studenata ješiva koji (ne) služe vojsku prema religijskom pluralizmu u Izraelu. Haredi čine oko 9%  izraelskog društva i njihov broj raste, a prema najnovijim statistikama  91% njih ima više od troje djece, dok  oko 50% sekularnih obitelji ima dvoje djece  ili manje.


Broj žena u Knessetu se utrostručio. Žene su se borile zajedno sa muškarcima  u ratovima za Izraelsku neovisnost. 1949 je samo 11 žena bilo u Knesetu ( od 120 članova),jedna od njih bila je Golda Meir, ,koja je postala prva žena premijer. Žene koje čine većinu populacije Izraela su još uvijek nedovoljno reprezentorane.


Aerodrom ben Gurion  ima 16 milijuna putnika na godinu, u usporedbi  sa 10 milijuna 2010. Turizam je opao za 3% od 2014 do 2015 vjerojatno zbog rata u Gazi.