Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

14.5.2016. 9:34
konkurs
 
SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE
R A S P I S U J E

Jubilarni 60. NAGRADNI KONKURS
za radove sa jevrejskom tematikom

Iz oblasti:
1) KNJIŽEVNOST (roman, pripovetka, pesma)
2) NAUČNI RAD
3) MEMOARI I HRONIKE


Žiri dodeljuje ukupno tri nagrade. 
Žiri može odlučiti da nagrede dodeli i drugačije.

Radove slati pisane na srpskom ili srodnim jezicima, kucane mašinom ili na kompjuteru, u dva primerka koji se ne vraćaju.

Autori ne mogu konkurisati sa radovima koji su već objavljeni ili nagrađeni na nekom drugom konkursu.

Radovi se potpisuju šifrom i dostavljaju uz drugi zatvoreni koverat sa razrešenjem šifre.

Krajnji rok za podnošenje radova je 31. avgust 2016. 

Rezultati konkursa biće objavljeni u listu „Politika“ krajem meseca novembra 2016.
Radove slati na adresu: 

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE / za Nagradni konkurs /
Kralja Petra 71 a/ III, POB 30, 11000 BEOGRAD