Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

19.6.2016. 21:19
Ruah Hadaša
 

Izašao je novi broj "Ruah Hadaša", lipanj 2016 ( urednica Dolores  Bettini)


Sadržaj:


 • Rabin dr. Kotel Da-Don: Iz rabinata
 • Aleksandar Srećković: Nisan i Jasenovac

 • Iz Bet Izraela

 • Ana Lebl: In memoriam Ješua Abinun

 • Marko Špoljar: Zagreb dobiva spomenik za žrtve Holokausta

 • Boris Pavelić: Ephraim Zuroff : Fašističko skandiranje vrh je ledenog brijega u Hrvatskoj

 • Jasminka Domaš: Snošljivost nesnošljivog

 • Jutarnji list,Novi List,T-portal.hr: Jasenovac-71 godina poslije

 • Krapina 5.svibnja

 • Dr.sc.Ljiljana Dobrovščak: Židovi u Krapini

 • Aleksandar Srećković: Šavuot

 • Aleksandar Srećković: Tri tjedna

 • Otamar Eichner: Borac do kraja- odvažni život Meira Dagana (prevela Dubravka Pleše)

 • Srefan Sparavalo: Da li su naselja zaista prepreka miru?

 • Jagoda Večerina: radionica:Jevrejska umjetnost i tradicija

 • Aveaham Juravel i Zev Baruch: Ratotkrivanje tajni košer vina (preveo Vatroslav Ivanuša)

 • Jagoda Večerina: Ladino

 • David Saiger:  Eliezer Ben Yehuda i nastanak modernog hebrejskog jezika (prevela Dubravka Pleše)

 • Dolores Bettini: Venecijanski geto - 500 godina postojanja

 • Anika Hernroth: Procvat pod prismotrom-  posjet židovskom Iranu (prevela Dubravka Pleše)

 • Dolores Bettini: U izlozima knjižara

 • Jutarnji list: Imre Kertesz

 • Filip David: Duh primitivizma

 • Gordan Duhaček: Rechts, zwo,drei- Dritter Europe ab?

 • Dolores Bettini: Iz svijeta filma,zabave

 • Jasminka Domaš:Antikvarijat

 • Dolores Bettini: Smrt fašizmu

 • Kotel DaDon: Vjerski aspekti i nacionalni simboli Židovske zabrane jedenja svinjetine

 • Agi Da-Don. Zidni sat

 • Maja Cimeša Samokovlija: ... , na kojima svijet ostaje

 • Lea Ljubotina: Tako sam saznao da mudrac uči od svih

 • Meri Radinger: Tragom povijesti sjećanja

 • Leo Drempetić: Strahovi

 • Alekdsandar Kabiljo.. jedno malo selo tajno i Subotica