Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

1.10.2016. 16:54
Europa
 

"Europe without Jews would no longer be Europe" 

    Europa bez Židova neće više biti Europa
The current situation in Europe of antisemitism and future prospects for Europe’s Jewish communities were debated at a conference hosted by EP President Martin Schulz and First Vice-President Antonio Tajani on Tuesday.

Sadašnja situacija u Europi s antisemitizmom i budućnost Židovske zajednice u Europi  bili su predmet diskusije na Konferenciji koju su organizirali  predsjednik Europskog Parlamenta  Martin Schulz i potpredsjednik AntonioTajani.

“When we see that every fifth Jew in Europe has experienced verbal or physical violence, when these aggressions are getting more and more numerous, and when we see that the Jewish population in Europe has decreased from almost four million in 1945 to barely more than one million today, then we know that it is high time not only to make a clear political statement, but to take effective action as soon as possible. Europe has to be a better home for its Jewish citizens”, said the President of the European Parliament Martin Schulz in his closing remarks."Kada možemo vidjeti da je svaki  peti Židov u Europi doživio verbalni ili fizički napad, kada se agresivnost povećava i kada se Židovska populacija u Europi smanjuje - sa četiri milijuna 1945 na nešto više od milijun Židova danas ,  znamo da je krajnje vrijeme da  se ne samo donese jasna politička poruka već da se poduzmn efektive  mjere  i to što je prije moguće. Europa treba biti bolji "dom" za židovske građane" rekao je predsjednik Europskog Parlamenta Martin Schulz. 

Dodao je  da neki od nas još uvijek ne razumiju da ono što čini Euripu nije nije naša krv ili religija,nego naša jaka privrženost najvažnijim osnovnim vrijednostima toleranciji, poštovanju i slobodi.

Antonio Tajani ( zadužen za međureligijski dijalog) je prilikom otvaranja konferencije  kazao da prema podacima Židovske agencije se gotovo deset tisuća Židova preselilo iz Europe u Izrael 2015 godine, samo iz Francuske 8 tisuća. To je dvostruko nego 2014 godine. To je posljedica  podržavanje  atmosfere mržnje prema Židovima..  Europa bez Židova više neće biti Europa...