Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

1.11.2016. 21:02
Rusija-Izrael
 Russia-Israel treaty will entitle new immigrants to pension funds


Russia and Israel have signed a treaty that will entitle Russian immigrants who previously worked in their country of origin to receive pension payments. The development was discussed at a Knesset meeting on Monday held by the Immigration and Absorption Committee.

Rusija i Izrael su potpisale sporazum koji će omogućiti ruskim imigrantima, koji su  radili u  zemlji porijekla da prime plaćenu penziju. Diskusija je bila na sastanku Knesseta  sa Imigracijskim i apsorpcijskim komitetom. Sporazum  je rezultat diskusije koja je trajala godinama, a odnosi na svakog imigranta koji je radio najmanje jednu godinu u Rusiji ili na ruskoj teritoriji, iako se kasnije morao odreči  svog građanstva.

Sporazum se mora ratificirati u vladama , što se očekuje slijedećih tjedana. U toku su pregovori sa Bjelorusijom i Moldavijom.