Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

11.11.2016. 17:53
Amsterdam
 
AMSTERDAM (JTA) — His name was never mentioned during the Netherlands’ main commemoration event for Kristallnacht, but Donald Trump was likely on everyone’s mind at the ceremony at the Dutch capital’s majestic Portuguese Synagogue.
It wasn’t for any imagined parallels between Trump’s election as U.S. president and the campaign of violence that the Nazis unleashed 78 years ago against German and Austrian Jews, which many historians see as the opening shot of the Holocaust.

Amsterdam (JTA) - Njegovo ime nije spomenuto u toku glavne komemoracije Kristalne noći u Nizozemskoj, ali Donald Trump je bio u svim mislima prilikom ceremonije u veličanstvenoj "Portugalskoj sinagogi" u glavnom gradu Nizozemske.
Nema  paralela između predsjedničke  kampanje Trumpa u USA i nasilja koje je odigralo prije 78 godina protiv njemačkih i austrijskih Židova, što mnogi povjesničari vide kao početak Holokausta.