Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

26.11.2016. 8:24
Arheologija
 
Four thousand year-old version of Rodin’s Thinker discovered in Israel


Četiri tisuće godina stara verzija "Rodinovog mislioca" otkrivena u Izraelu


A unique Bronze Age pottery jug with a human figurine on top, almost 4,000 years old but still in extraordinary condition, has been uncovered at an archaeological dig in the Israeli city of Yehud, Ha’aretz reports

Jedisntvena  keramika iz brončanog doba sa čjudskim likom na vrhu je otkrivena u arheološkom nalazištu u izraelskom gradu Yehudu. Posuda je stara gotovo 4.ooo godina i još je u odličnom stanju. jedna ruka na kupu podupire glavu, a  ruke počivaju  na koljenima i ta slika podsječa na kanaitsku verziju Rodinovog "Mislioca".Ništa slično nije nikada peonađeno, posuda odgovara vremenu i mjestu gdje je nađena ali lik na njoj ne.