Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

15.2.2009. 9:53
Božena Vranješ-Šoljan: Stanovništvo Banske Hrvatske
 

Profesorica povijesti Božena Vranješ-šoljan, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu,     koja se sustavno bavi povijesnom demografijom i dijasporom (Gradišćanski Hrvati)objavila je novu knjigu "Stanovništvo Banske Hrvatske". Knjiga je štampana 2009. u nakladi "Educa" i ima 300 stranica s brojnim tablicama i grafikonima.

U knjizi , ne samo da se sustavno obrađuju podaci iz prvih popisa stanovništva u Banskoj Hrvatskoj od 1857. do popisa 1910. godine, nego se oni stavljaju u širi kontekst i međuovisnost povijesnih, društvenih, a osobito demografskih kretanja tog doba.

Knjiga ima bogate  Bilješke, Izvore i Literaturu te Kazalo osobnih i zemljopisnih imena.

I uvodna poglavlja ove knjige: "Europa modernog doba"; "Populacijske teorije" i "Izvori o stanovništvu prije modernih popisa" odražavaju ozbiljnost njezinih predavanja i korisni su čitaocima.

U poduljim Zaljučnim razmatranjima ( neki bi podaci možda trebali biti u uvodnim razmatranjima)autorica zaključuje: "Suvremena slika stanovništva Hrvatske zrcali stanje iz 19.stoljeća".

Zaključci su prevedeni na njemački  jezik u  "Zusammenfassungu" na kraju knjige.

šteta da u knjizi nema više podataka o brojnim nacionalnostima ( osim Mađara) i njihovim demografskim karakteristikama te ulozi u društvenim , gospodarskim i drugim procesima toga doba.