Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

4.1.2017. 10:26
Moskva
 
Moscow to host Fatah-Hamas reconciliation talks

Moskva će biti domaćin pregovorima Fatah-HamasA meeting of Palestine’s major forces Fatah and Hamas alongside representatives of other factions seeking to restore unity among the Palestinians will be held in Moscow on January 15, Wasel Abu Yousef, a PLO (Palestine Liberation Organisation) Executive Committee member, said on Monday.


Sastanak palestinskih glavnih snaga Fataha i Hamasa zajedno s predstavnicima drugih frakcija koje  se žele ujediniti u Palestini, održati će se 15 siječnja u Moskvi. To je izjavio Wasel Abu Yousef, član izvršnog odbora PLO. Razgovori u Moskvi odvijati će se paralelno sa internacionalnom konferencijom o miru, koja će biti u Parizu 15 siječnja, čime bi palestinski vođe pokazali da rade na oba mirovna procesa.

Moskva je izjavila:


"Russia fully supports efforts on soonest restoration of inter-Palestinian unity on the basis of PLO (Palestine Liberation Organisation) , 
holds dialogue with representatives of the whole range of Palestinian forces, first of all Fatah and Hamas, in the interests of achieving appropriate agreements. We hope that such approach is shared by other members of the international community," the diplomat concluded.


Rusija u potpunosti podupire napore  za brzo  obnavljanje među palestinskog jedinstva na bazi PLO i  Arab Peace Initiative. Omogućuje dijaloge među svim palestinskim snagama, u prvom redu Fataha i Hamasa, u interesu postizanja odgovarajućeg sporazuma. Vjerujemo da će se takav pristup imati i druge članice međunarodne zajednice.