Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

5.1.2017. 8:17
Ha-Kol studeni/prosinavc 2016
 
Izašao je novi broj Ha Kola. glasila židovske zajednice u Hrvatskoj. Tema broja je "Spomenici i muzeji holokausta". Časopis je izvrsno uređen i izabrana tema je aktualna u Hrvatskoj.

Ova tema je veoma primjerena jer dolazi uoči dana kada se sjećamo žrtava Jasenovca u siječnju . Ona je primjerena i stoga da pokaže koliko je i danas Holokaust aktualana tema na koju podsjećaju brojni spomenici , muzeji ,  pisci, .potičari i umjetnici u svijetu.

Sadržaj:

 • Nataša Barac: Uvodnik
 • Dean Friedrich: Tjedan Izraela 2016
 • Narcisa Potežica : Susret Ženskih sekcija na Ohridu
 • Laila Šprajc: Danas o Lavoslavu Schwarzu ili Lavoslav Schwarz o današnjici
 • Melita Švob: Europska konferencija Unije Židovskih žena "The Sephardi heritage from survival to revival"
 • Nataša Barac: Hrvatska pomogla u gašenju požara u Izraelu
 • I.N.; Prvo gostovanje HNK u Izraelu
 • I.K.; Osmi tjedan izraelskog filma
 • Milivoj Dretar; Zajedno u edukaciji o Holokaustu
 • Suzana Glavaš: Forme, zvuci, mediteranska prožimanja- Europski dan mediteranske kulture na Siciliji
 • Nikša Nezirović: Knjiga " Jevreji u Bosanskm Šamcu"
 • Mitjana (Ehrlich) Bakić: Sjećanje na Židove Donjeg Miholjca
 • Nataša Barac: Trebaju li nam muzeji i spomenici Holokausta?
 • Renata Debeljak: Jad Vašem-- memorijalni centar posvećen žrtvama Holokausta
 • Milivoj Dretar: A-B ili prva dva slova "Zla"
 • Luc Levi: Le memorial de la Shoah- čin otpora i važnost sjećanja
 • Vesna Domany Hardi: Održavanje sjećanja na Holokaust u Velikoj Britaniji
 • Nataša Barac: Leptiri Holokausta
 • Nataša Barac: Najstariji muzej Holokausta
 • E.C.: Cipele na obali Dunava
 • Nataša Barac: Holokaust kroz perspektivu ortodoksnih Židova
 • D.S.: Muzej Candles posvećen "Mengelovim blizancima"
 • D.H.: Najmanji muzej Holokausta
 • H.S.: Urušena Schindlerova tvornica postaje spomenik Holokausta
 • J.C.: Nagrada UNESCO-a za Židovski muzej u Moskvi
 • Maša Taušan: Oproštaj s velikim - Toda, Shimon Peres
 • Stella Fatović Ferenčić i Jasenka Ferber Bogdan: Priča o Eugenu Viktoru Felleru i Elsa- Fluidu
 • Jaroslav Pecnik: Bob Dylan- više od pjesnika: i/li) Ikona novodobne (kontra) kulture
 • Fredi Kramer: Svjetski podvig Marka Spitza
 • Nataša Barac: So long, Leonard Cohen..
 • Lea Pinterić: In memoriam Sara Danon ( Šarika)
 • Obavijest o projektu Židovski biografski leksikon