Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

7.1.2017. 10:23
izrael
 

Israeli biotech firm successfully reverses human bone loss in early trial


The innovation could lead to the possibility of regrowing larger bones in the rest of the body.

Israeli biotech company Bonus Biogroup's lab-grown, semi-liquid bone graft was successfully injected into the jaws of 11 people to repair bone loss in an early stage clinical trial, it said on Monday.The material, grown in a lab from each patient's own fat cells, was injected into and filled the voids of the problematic bones. Over a few months it hardened and merged with the existing bone to complete the jaw, it said.

Ova inovacija može dovesti do mogućnosti ponovnog rasta većih kostiju u tijelu.

Izraelska biotehnološka kompanija
"Bonus Biogroup's lab-grown", je uspjela polutekuću koštanu  podlogu ubaciti (injektirati) u vilicu  11 pacijenata,  kako bi im obnovila gubitak kosti . Materijal, koji je rastao u laboratoriju su masne stanice uzete je od samih pacijenata i to je ubačeno u mjesto oštećenja kosti. Nakon nekoliko mjeseci ubačena masa se  svrdnula i stopila sa  kosti i tako je  kompletirana čeljust.

Ta je vijest objavljena u Tel-Avivu, predstavljena  na  International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery u Španjolskoj. Shai Meretzki, šef tima,  je rekao: "Prvi puta u svijetu omogućena je rekonstrukcija  nedostajućeg ili oštećenog koštanog tkiva pomoću humanog implantata uzgojenog u laboratoriju i transplantiranog natrag u pacijenta,  uz minimalnu potrebnu operaciju, samo pomoću injekcije".

Meretzki je ranije osnovao "Pluristem Therapeutics" , koji radi sa matičnim stanicama  i predstavlja jednu od najnaprednijih izraelskim biomedicinskih kompanija.

Ora Burger,  potpredsjednica biogrupe je izjavila da je transplantat bio  100% uspješan u svih 11 pacijenata. 
Sada ćemo raditi na kliničkim studijama na ekstremitetima, na dugim kostima.