Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

14.1.2017. 15:53
Izrael
 

Hamas hacks Israeli soldiers’ cellphones posing as attractive women on social media


JERUSALEM (JTA) — Operatives for the Hamas terrorist group hacked into dozens of Israeli combat soldiers’ cellphones by posing as attractive Israeli women on Facebook.
Using Israeli women’s photos and identities stolen from social media, the operatives would initiate personal and intimate relationships with the soldiers and then ask them to download what they said was an application in order to video chat, according to reports.

Jeruzalem JTA.

Operativci iz Hamasove terorističke grupe su hakirali brojne mobilne telefone izraelskih boraca predstavljajući se kao atraktivne izraelske žene na Facebooku. Upotrebili su slike i ukradene identitete sa socijalnih medija , ustanovili bi lični i intimni odnos sa vojnicima i onda i tražili da se registriraju na ponuđenu aplikaciju kako bi ostvarili razgovir ( chat) na videu. 


Tako su stekli kontrolu na vojničkim telefonima i omogućili aktiviranje kamera i mikrofona , dobili pristup kontaktima, videu i slikama , razgovorima i e-mailima. Vojnici nisu znali da su im telefoni hakirani. 


Otkriveno je istraživanjem Shin Beta sigurnosnog servisa i drugih službi,  a izjavili su da je šteta minimalna i mnogi hakirani telefoni su identifirani.